Męczy Cię może the green-eyed monster?

Zapewne każdy zna rzeczownik monster /potwór. To słowo może też funkcjonować jako przymiotnik (np. monster truck / gigantyczny samochód wykorzystywany do pokazów) oraz czasownik (np. he was monstered by the press // został zaszczuty przez prasę).

Concrete monstrosities in Warsaw

Bardzo podobnym słowem do “monster” będzie – monstrocity:

The city has quite literally risen from the ashes. This is probably the reason that Warsaw is not built around a historic market square like most of the European cities. But it is rather spread across a huge space encompassing the colorful old town, concrete monstrosities of the post-war communist era, and impressive glass skyscrapers of the modern downtown area. / Miasto właściwie dosłownie powstało z popiołów. To prawdopodobnie jest powód, dla którego Warszawa nie jest zbudowana wokół zabytkowego placu targowego, jak większość europejskich miast. Ale jest raczej rozpostarta na dużej przestrzeni obejmującej barwne Stare Miasto, betonowe molochy powojennej, komunistycznej epoki i imponujące, szklane wieżowce nowoczesnej strefy centrum (miasta).

Bardzo znane monsters

Jest wiele znanych potworów: Cookie monster (Ciasteczkowy potwór z Ulicy Sezamkowej), Loch Ness Monster (Potwór z jeziora Loch Ness w Szkocji), czy Frankenstein monster. Tego ostatniego potwora możemy użyć też w formie przenośni; np.

As we build AI, we have to continually ask ourselves whether we are building a partner that will help enhance our lives, or a Frankenstein’s monster / Podczas gdy budujemy AI (artificial inteligence / sztuczną inteligencję), powinniśmy ciągle zadawać sobie pytanie, czy my budujemy partnera, który pomoże poprawić nasze życie, czy potwora Frankensteina (coś, co kiedyś wymknie się nam spod kontroli i nam zaszkodzi).

Może właśnie teraz męczy Cię the green-eyed monster?

Nikt z nas nie wierzy już w potwory mieszkające pod łóżkiem, ale od czasu do czasu męczy nas zielonooki potwór:

Studies have supported the idea that Facebook seems to bring out the green eyed monster, arguing that it exposes people to ambiguous information about their partner to which they wouldn’t otherwise have had access / Badania potwierdzają pogląd, że Facebook wydaje się wydobywać zazdrość, dowodząc, że on naraża ludzi na dwuznaczne informacje o ich partnerze, do których oni w innym przypadku nie mieliby dostępu.

The green-eyed monster, jako uosobienie zazdrości, ma swoje źródło w dramacie „Otello” Wiliama Szekspira.

 

Strefa Kujona:

O rzeczowniku monster pisałam tutaj.

monster [wymowa: ˈmɒn.stə(r)], czasownik, znaczenie:
– (potocznie) bardzo mocno kogoś krytykować lub bardzo źle kogoś traktować; np. he was monstered by the media / został ostro skrytykowany przez media

monster [wymowa: ˈmɒn.stə(r)], przymiotnik, znaczenie:
– (potocznie) gigantyczny, wielki

monster truck [wymowa: ˌmɒnstə ˈtrʌk], rzeczownik, znaczenie:
– bardzo duży samochód z wysokim zawieszeniem i wielkimi kołami, wykorzystywany do pokazów i wyścigów; tutaj można zobaczyć, jak monster truck wygląda

monstrosity [wymowa: mɒnˈstrɒsəti], rzeczownik, znaczenie:
– coś bardzo dużego i bardzo brzydkiego, szczególnie budynek; np. a concrete monstrosity / betonowy moloch

Frankenstein monster (też: Frankenstein’s monster, Frankenstein) [wymowa: ˈfræŋkənstaɪn], rzeczownik, znaczenie:
– coś, co ktoś tworzy (lub wynajduje) i co wymyka się spod kontroli i staje się niebezpieczne, często też zabija swojego twórcę; np. In arming the dictator, the US was creating a Frankenstein / Uzbrajając dyktatora, USA tworzyły Frankensteina (coś, co kiedyś zagrozi USA, czy całemu światu)

the green-eyed monster [wymowa: ðə ˌɡriːn aɪd ˈmɒnstə(r)], rzeczownik, znaczenie:
– (potocznie) uosobienie zazdrości; np. Have you been driven mad by the green-eyed monster? // Czy zielonooki potwór / zazdrość doprowadziła cię do szaleństwa?

Strefa Zaciętego Kujona:

monstrous [wymowa: ˈmɒnstrəs], przymiotnik, znaczenie:
– szokujące i nie do zaakceptowania, ponieważ moralnie złe lub niesprawiedliwe; np. The Ukrainian people are victims of a monstrous act of war / Ukraińscy ludzie są ofiarami potwornego działania wojennego
– bardzo duże, gigantyczne; np. a monstrous wave / gigantyczna fala
– bardzo duże, brzydkie i przerażające; np. a monstrous creature / potworne stworzenie

 

Materiały źródłowe (słówka):

 

Obrazek jest pracą Gerda Altmanna z Pixabay.

Co to jest The Monster Raving Loony Party?

W 1990 roku na polskiej scenie politycznej pojawiła się nietypowa partia – Polska Partia Przyjaciół Piwa (w skrócie – PPPP). Członkowie tej organizacji głosili hasło: kto piwa nie pije, komu nie smakuje – ten albo warijat albo zwariuje!

W Wielkiej Brytanii odpowiednikiem PPPP będzie – The Monster Raving Loony Party. Przez lata ta organizacja zgłaszała zaskakujące postulaty – np. wpisać Potwora z Loch Ness na listę gatunków zagrożonych!

No w końcu nazwa zobowiązuje…

Monster

Monster oznacza – potwór. Ten wyraz ma taki sam zakres znaczeniowy, jak „polski” potwór, czyli: (1) – straszny, wyimaginowany stwór, (2) – ktoś bardzo zły, (3) – duże zwierzę oraz (4) – (humorystycznie) niegrzeczne dziecko.

Raving

Takie zespoły, jak Scooter, czy Dune tworzą muzykę rave. Rave to elektroniczna muzyka taneczna o szybkim tempie. Słowem „rave” nazwiemy też: imprezę, na której młodzi ludzie tańczą do muzyki elektronicznej i czasem też biorą nielegalne substancje. Uczestnicy takiego wydarzenia będą się specyficznie zachowywać, a głośna muzyka zmusi ich do krzyczenia do siebie.

Zapewne Was nie zdziwi, że czasownik „to rave” oznacza: (1) – mówić głośno i nielogicznie, zwykle z powodu bycia wytrąconym z równowagi lub bycia chorym albo (2) – coś bardzo mocno chwalić. Generalnie wyraz „rave” pochodzi od słów, które dawniej oznaczały – być szaleńcem. Dla mnie, która nie rozumie fenomenu muzyki rave, jest to całkowicie logiczne 😉

Loony

Loony” jest skróconą formą „lunatic”. Oba oznaczają „szaleniec”.

Party – czyli – grupa ludzi

Rzeczownik „party” ma wiele znaczeń. W dzisiejszym przykładzie oznacza oczywiście (1) – partię, czyli organizację polityczną, która łączy grupę ludzi mających te same idee i cele.

Jego pozostałe znaczenia to: (2) – impreza (okazja, kiedy spotyka się wiele osób w celu towarzyskim), (3) – wycieczka (grupa ludzi zwiedzająca jakieś miejsce) oraz (4) – strona (konfliktu lub umowy).

Jak przetłumaczyć The Monster Raving Loony Party na polski?

The Monster Raving Loony Party przetłumaczylibyśmy na: Partia Potwornie Wrzeszczących Wariatów (lub coś w ten deseń). I, jak widzicie na obrazku, który jest na górze tego wpisu, rzeczywiście członkowie tej partii to wariaci, bo na plakietce mamy „Vote Loony / Głosuj (na) Wariata”.

 

Strefa Kujona:

monster [wymowa: ˈmɒnstə(r)], rzeczownik, znaczenie:
– wyimaginowany, duży, niesamowity i przerażający stwór; potwór
– zwierzę (lub rzecz), które jest bardzo duże lub brzydkie
– okrutna i zła osoba
– (żartobliwie) dziecko, które źle się zachowuje

rave [wymowa: reɪv], czasownik, znaczenie:
– mówić/krzyczeć nielogicznie, niekontrolowanie, zwykle z powodu bycia wytrąconym z równowagi lub bycia chorym; nadawać na, bredzić, majaczyć, krzyczeć, wrzeszczeć
– (potocznie) coś bardzo mocno chwalić, zachwycać się czymś

rave [wymowa: reɪv], rzeczownik, znaczenie:
– (potocznie) wydarzenie, na którym młodzi ludzie tańczą do współczesnej muzyki elektronicznej i czasem też biorą nielegalne substancje

loony [wymowa: ˈluː.ni], rzeczownik, znaczenie:
– (potocznie) osoba, która jest szalona, głupia lub dziwna; dziwak, cudak, pomyleniec, szaleniec

loony [wymowa: ˈluː.ni], przymiotnik, znaczenie:
– (potocznie) szurnięty, pomylony, zbzikowany

party [wymowa: ˈpɑː.ti], rzeczownik, znaczenie:
– impreza, przyjęcie; np. birthday party / przyjęcie urodzinowe, hen party / wieczór panieński, party animal / osoba, która lubi imprezować; after-party / impreza po głównym wydarzeniu (np. rozdaniu nagród), party piece / coś, co lubisz robić na imprezach w celu zabawienia gości (np. naśladowanie znanych ludzi)
– organizacja polityczna, partia; np. the Labour Party / Partia Pracy
– grupa ludzi, która razem coś robi np. zwiedza miasto; np. a party of tourists / grupa turystów
– (oficjalnie) strona (konfliktu, umowy itp.)

party [wymowa: ˈpɑː.ti], czasownik, znaczenie:
– imprezować, brać udział w przyjęciu

 

Materiały źródłowe:


słówka

inne

 

Obrazek pochodzi z Wikipedii.

Are you decent?

Jedną z rzeczy, jaka mnie zaskoczyła w Wielkiej Brytanii, to to, że Brytyjczycy po skończeniu zmiany nie zmieniają ubrań. Ja jednak nie umiałam się przyzwyczaić do chodzenia po mieście w ubraniu roboczym i zawsze się przebierałam. Z racji, że na koniec zmiany łazienki były oblegane, to potajemnie wykorzystywałam pokój konferencyjny jako moją prywatną przebieralnię.

Dłuższy czas trwała ta niezwykle wygodna sytuacja, aż któregoś razu usłyszałam, jak ktoś szarpnął za klamkę, a potem zdziwił się, że pokój był zamknięty. Po głosie rozpoznałam, że to szef i odkrzyknęłam, że ja zaraz ten pokój otworzę, tylko się skończę przebierać.

Kilka dni później w tym pokoju było organizowane spotkanie z klientami. Ja, po skończeniu narady, zaczęłam metodycznie zbierać naczynia i zanosić je do kuchni. W którymś momencie, kiedy ustawiałam kolejny stos talerzy, usłyszałam pukanie w futrynę. Zagaiłam więc:
– Yes? / Tak?
A w odpowiedzi usłyszałam głos szefa:
– Anna, are you decent?
Powiem Wam, że to pytanie naprawdę zbiło mnie z tropu…

Decent people

This is the grand illusion: that „decent people” will make all the difference. We know that in corrupt systems, decent people end up with two options: conform or be crushed. / To jest wielka iluzja: że „porządni ludzie” wszystko zmienią. Wiemy, że w skorumpowanych układach przyzwoita osoba kończy z dwiema opcjami: dostosować się albo być zgniecioną.

Decent pay

Pierwsze znaczenie „decent” odnosi się do ludzi, ale tym przymiotnikiem możemy też opisać rzeczy; np. decent pay / godna wypłata, decent job / solidna praca, decent meal / konkretny posiłek.

Decent dress

Ostatnie – trzecie tłumaczenie tego słowa to: akceptowalny, odpowiedni, stosowny, właściwy, zgodny z obowiązującymi standardami, normami. Przykład: That dress isn’t decent / Ta sukienka nie jest stosowna (do okazji).

Jak widzimy wszystko, co określa się przymiotnikiem „decent” jest po prostu „takie, jakim być powinno”.

Co oznacza pytanie: Are you decent?

Przyznajcie się, czy ktoś Wam kiedyś zadał to właśnie pytanie? Ja je na początku zrozumiałam jako: Czy jesteś przyzwoita? W sensie – czy znowu nie siedzisz goła w tym pokoju?

Jednak przymiotnik „decent” ma jeszcze jedno tłumaczenie, którego ja wtedy nie znałam. A jest to – wystarczająco ubrany (żeby wyjść do ludzi).

Także „Are you decent?” oznacza (potocznie i humorystycznie): Czy jesteś ubrana?

DODATEK
Co oznacza „indecent exposure”, a co – indecent assault? Odpowiedź znajdziesz tutaj.

 

Strefa Kujona:

indecent [wymowa: ɪnˈdiː.sənt], przymiotnik, znaczenie:
– (negatywnie) nieprzyzwoity, niemoralny, obsceniczny, nieobyczajny (bo zbyt mocno nawiązuje do sfery seksualnej); np. indecent joke / nieprzyzwoity żart
– (negatywnie) niestosowny, nieodpowiedni, niewłaściwy (do sytuacji), skandaliczny, nie do zaakceptowania (w danej sytuacji); They left the funeral with almost indecent haste / Wyszli z (uroczystości) pogrzebu w prawie skandalicznym pośpiechu (= bez szacunku dla zmarłego i jego rodziny)

indecent exposure [wymowa: ɪnˌdiːsnt ɪkˈspəʊʒə(r)], rzeczownik, znaczenie:
– obnażanie się w miejscu publicznym

indecent assault [wymowa: ɪnˌdiːsnt əˈsɔːlt], rzeczownik, znaczenie:
– czyn lubieżny, seksualny atak na kogoś (ale nie nazwiemy tak gwałtu; gwałt to: rape)

decent [wymowa: ˈdiːsnt], przymiotnik, znaczenie:
– (o ludziach lub o zachowaniu) uczciwy, porządny, uprzejmy
– wystarczający, konkretny, godziwy, godny (poziom, ilość, jakość czegoś); np. decent meal / sycący posiłek, decent job / porządna praca (uczciwa, legalna, dająca konkretny zarobek), decent pay / godna płaca
– akceptowalny (w danej sytuacji), odpowiedni, stosowny, właściwy
– (potocznie, humorystycznie) wystarczająco ubrany, żeby wyjść „do ludzi”

 

Materiały źródłowe (słówka):

Zdjęcie wykonał Pexels.

Nie opowiadaj wieprzowiny, nie mam z tobą wołowiny!

Kilka lat temu przeczytałam w prasie historię o śwince, która uciekła z gospodarstwa. Chrząkającą uciekinierkę złapano dopiero w pobliskim mieście. Dziennikarz żartobliwie opisał całą sytuację, a moją uwagę zwróciło jeszcze to, że użył on aż 4 rzeczowników oznaczających świnia po angielsku. Przyznajcie się, ile znacie takich słów?

Pig, piggy, piglet, pigsty

Najbardziej znanym angielskim słowem, oznaczającym świnia, będzie zdecydowanie „pig”. Słowo „pig” oznacza także: nieprzyjemną, wulgarną, brudną lub chciwą osobę.

Czasem świnkę oswojoną lub świnkę morską określa się zdrobniale „piggy / świnka”. A najbardziej znaną „piggy” jest oczywiście Miss Piggy / Panna Świnka z Muppet Show.

Z kolei „piglet” to – prosiaczek, czyli młoda świnia. I tutaj też znajdziemy celebrytę – otóż Piglet (pisany dużą literą) to znany nam Prosiaczek z bajki o Kubusiu Puchatku.

Pigs i piglets mieszkają w pigsty / chlewiku. Słowem „pigsty” nazwiemy też po angielsku bardzo brudne miejsce.

Swine

Swine”, można się łatwo domyśleć, to – świnia. Jednak dziś w tym znaczeniu jest to słowo staromodne lub specjalistyczne (np. „swine flu” to – świńska grypa). Słowa „swine” najczęściej używa się dziś jako obraźliwej nazwy na nieprzyjemną osobę albo określa się nim trudne i nieprzyjemnego zadanie.

Hog

W moim domu rodzinnym przez pewien czas była mała, czarna, długowłosa świnka morska. Miała niezwykle łagodny charakter i bardzo lubiła ludzi. Nazwaliśmy ją z przekorą wieprz. „Wieprz” to po angielsku – hog. (Nauczyłam się tego słowa tylko dlatego, by móc przekazać komiczność całej tej sytuacji moim brytyjskim znajomym).

Słowo „hog” znajdziemy też w: jeż / hedgehog („hedge” to – żywopłot) i groundhog / świstak (ground – grunt). Jak podaje „Słownik etymologiczny”, słowo „hog” w tych wyrazach wskazuje, że te zwierzęta też mają ryjki, jak świnia.

Pork i porker

Wieprzowinę” w angielskich sklepach znajdziemy pod nazwą „pork”. Stąd pochodzi „porker”, czyli świnia na ubój, tucznik.

Jeśli kiedyś ktoś Wam z kolei odpowie „Stop telling porkies” to wiedzcie, że Wam nie uwierzył. „Porky” przetłumaczymy na: kłamstwo, ściema, lipa. I teraz przypomniała mi się kolejna bajkowa postać – Porky Pig / Prosiak Porky. Ta świnka jednak nie miała w zwyczaju kłamać, tylko niezmiernie się jąkała. Dobrze pamiętam?

Pork i beef

Jak tak zaczęliśmy o mięsie, to i z wołowiną jest ciekawe powiedzenie – to have a beef with somebody / mieć z kimś konflikt.

Stop telling porkies, I don’t have a beef with you! / Przestań opowiadać kłamstwa, nie mam z tobą konfliktu!

DODATEK
Czym różni się pigtail od ponytail? Kiedy najczęściej je się pigs in blankets? No i co to jest piggy bank? Odpowiedź znajdziesz tutaj.

 

Strefa Kujona:

pig [wymowa: pɪɡ], rzeczownik, znaczenie:
– świnia (zwierzę hodowlane)
– (potocznie, negatywnie) osoba, którą uważasz za nieprzyjemną lub wulgarną; osoba, którą uważasz za brudną lub chciwą; świnia, świntuch
– (slang, obraźliwie) policjant

pig, czasownik, znaczenie:
– (mowa potoczna) zjeść czegoś za dużo, objadać się, obżerać się

piggy [wymowa: ˈpɪɡ.i], rzeczownik, znaczenie:
– (słowo, jakiego używają dzieci) świnka

Miss Piggy

piglet [wymowa: ˈpɪɡlət], rzeczownik, znaczenie:
– prosiak (jeśli jest zapisany dużą literą – Piglet, to wtedy mamy postać Prosiaczka z serii bajek o Kubusiu Puchatku)

Piglet

pigsty (też: sty) [wymowa: ˈpɪɡstaɪ], rzeczownik, znaczenie:
– chlew (miejsce, gdzie trzyma się świnie)
– (potocznie) bardzo brudne miejsce; miejsce, gdzie jest bałagan

swine [wymowa: swaɪn], rzeczownik, znaczenie:
– (mowa potoczna) nieprzyjemna osoba, świnia
– (mowa potoczna) trudne lub nieprzyjemne zadanie (rzecz); paskudztwo, dziadostwo
– (staromodnie lub specjalistycznie) świnie [staromodnie – np. to cast/throw pearls before swine / rzucać perły przed wieprze (dawać coś cennego, dobrego komuś, kto nie potrafi tego docenić ); specjalistycznie – np. swine flu / świńska grypa]

hog [wymowa: hɒɡ], rzeczownik, znaczenie:
– wieprz (wykastrowany samiec trzymany na tucz)
– (potocznie, negatywnie) ktoś, kto jest chciwy (bierze więcej, niż mu/jej przypada/należy się), szczególnie ktoś chciwy na jedzenie

hog, czasownik, znaczenie:
– (potocznie) wziąć lub używać czegoś więcej, niż twój przydział/niż ci się należy; ciekawy przykład z prasy: Hogging the covers is the number one cause of arguments in Britain’s bedrooms / Zabieranie okryć (np. kołdry) jest powodem nr 1 kłótni w brytyjskich sypialniach

pork [wymowa: pɔːk], rzeczownik, znaczenie:
– wieprzowina

porker [wymowa: pɔː.kə(r)], rzeczownik, znaczenie:
– tucznik (świnia intensywnie karmiona i przeznaczona na ubój)

porky [wymowa: ˈpɔːki], rzeczownik, znaczenie:
– (slang) kłamstwo, ściema, lipa

Porky Pig

have a beef with (someone) – być z kimś w konflikcie, mieć z kimś na pieńku

 

Materiały źródłowe (słówka):

Zdjęcie wykonał ChiemSeherin. Obrazki postaci bajkowych wzięłam z Wikipedii.

Stalking i mobbing

Słowa stalking i mobbing już dawno weszły do języka polskiego. Na stalking i na stalkerów zwykle skarżą się znane osoby, a o mobbingu mówi się w kontekście problemów w pracy. Skąd wzięły się te słowa, co oznaczają i czego jeszcze możemy się na ich temat dowiedzieć?

A cheetah stalks its prey

Mnie, która lubi filmy przyrodnicze, „stalking” kojarzy się z jakimś drapieżnikiem, który powoli zbliża się do swojej ofiary. „Stalking” pochodzi od czasownika „to stalk / śledzić, skradać się”; np. a cheetah stalks its prey / gepard śledzi swoją ofiarę.

W świecie ludzi „to stalk” najczęściej będzie oznaczać: nielegalnie śledzić i obserwować kogoś przez dłuższy czas. Stąd właśnie wziął się rzeczownik „stalking / uporczywe nękanie powodujące uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotne naruszenie prywatności”. Na stalking zwykle skarżą się znane osoby – w końcu wśród ich fanów zawsze znajdzie się ktoś, kto jest święcie przekonany, że łączy go z idolem jakaś specjalna więź i są sobie wzajemnie przeznaczeni.

Stalker

Takiego natręta, który śledzi każdy krok swojej ofiary, nęka ją niechcianymi wizytami, telefonami lub mejlami, nazwiemy „stalker”.

Celery stalks

Jeśli byliście na Wyspach i chcieliście kupić selera, to mogło Was zaskoczyć to, że tam dostępne są tylko selery naciowe. Dlatego w przepisach na sałatki, w których jest seler, w liście składników znajdziemy – celery stalks / łodygi selera.

Angry mob

Jedna z moich brytyjskich koleżanek miała w zwyczaju (oczywiście nieoficjalnie) nazywać „angry mob” rozwrzeszczanych ludzi, który po zmianie wpadali do fabrycznego sklepu na zakupy. Rzeczownik „mob” przetłumaczymy na: tłum, motłoch; zwłaszcza taki, który może stać się agresywny. Często doprecyzowuje się ten „mob” przymiotnikami – np. „angry mob” to – wściekły tłum, violent mob – agresywny motłoch, a lynch mob – tłum dokonujący samosądu.

Pozytywny „mob”

Rzeczownik „mob” ma zwykle negatywny wydźwięk, ale jest wyjątek – flash mob. „Flash mob” to sztuczny tłum ludzi gromadzących się niespodziewanie w miejscu publicznym w celu przeprowadzenia krótkotrwałego zdarzenia, zazwyczaj zaskakującego dla przypadkowych świadków. W akcji uczestniczą nieznani sobie ludzie znający jedynie jej termin i planowane działanie. Zazwyczaj akcje takie organizowane są za pośrednictwem internetu lub SMS-ów. Pierwsze flash moby organizowały się na początku tego wieku i były tak interesującym zjawiskiem, że nagrania tych zgromadzeń pokazywały nawet główne serwisy informacyjne.

To mob

Czasownik „to mob” oznacza: otoczyć kogoś tłumnie, zwłaszcza kogoś znanego, by wyrazić uznanie, porozmawiać lub zdobyć autograf. Z pewnością widzieliście nie raz zdjęcia gwiazdy filmu, czy muzyki, która opuszcza hotel. Przy wejściu do przybytku zbiera się wówczas tak dużo fanów, że gdyby nie ochrona, to ta znana osoba nie byłaby w stanie bezpiecznie wyjść. Stąd często w opisie pod zdjęciem będzie użyta jakaś forma czasownika „to mob”; np. He was mobbed by fans when he arrived at the airport / Został osaczony przez fanów, kiedy pojawił się na lotnisku.

W świecie zwierząt ten czasownik zwykle opisuje sytuację, gdy małe zwierzęta osaczają większego drapieżnika, by go odstraszyć. Takie akcje mobbingu robią np. wróble, gdy w pobliżu ich gniazd pojawi się wiewiórka.

Mobbing

Mobbing to: prześladowanie, nękanie i zastraszanie jednostki przez grupę. Mobbing może dziać się w: rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole, pracy, lokalnej społeczności lub internecie. Mobbingu dokonuje grupa, a „bullingu” jedna osoba – „bully / dręczyciel”.

 

Strefa Kujona:

stalk [wymowa: stɔːk], czasownik, znaczenie:
– podchodzić, skradać się, śledzić zwierzę lub osobę, podchodzić do niej tak blisko, jak to tylko możliwe (bez ryzyka bycia wykrytym) w celu złapania lub zabicia
– nielegalnie śledzić i obserwować kogoś przez dłuższy czas; śledzić, tropić
– wejść lub wyjść gwałtownie, dumnie; wejść/wyjść z szumem, iść sztywnym krokiem, w(y)maszerować
– (literacko) nawiedzać, grasować (jeśli coś nieprzyjemnego stalks jakieś miejsce, to pojawienie się tego czegoś wywołuje uczucie grozy)

stalking [wymowa: ˈstɔːkɪŋ], rzeczownik, znaczenie:
– uporczywe nękanie powodujące uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotne naruszenie prywatności

stalker [wymowa: ˈstɔː.kə(r)], rzeczownik, znaczenie:
– osoba, która nielegalnie obserwuje i śledzi inną osobę przez dłuższy czas
– osoba lub zwierzę, które podąża za innym zwierzęciem (tak blisko, jak to tylko możliwe bez bycia widzianym i słyszanym) zwykle w celu złapania lub zabicia tego zwierzęcia

stalk [wymowa: stɔːk], rzeczownik, znaczenie:
– łodyga, łodyżka, ogonek (ta część rośliny, która łączy liście, kwiaty lub owoce z główną łodygą (main stalk) rośliny
– wąska struktura, która utrzymuje jakąś część ciała u niektórych zwierząt; np. Crabs have eyes on stalks / Kraby mają oczy na słupkach

mob [wymowa: mɒb], rzeczownik, znaczenie:
– (zwykle pejoratywnie) duża grupa rozzłoszczonych ludzi, którzy łatwo mogą stać się agresywni; tłum, motłoch; np. The angry mob outside the jail was ready to riot / Wściekły tłum na zewnątrz więzienia był gotowy zacząć zamieszki
– (potocznie) grupa przyjaciół/znajomych, którzy są podobni sobie w jakichś sposób (niejako z zewnątrz wyglądają, jak jakaś grupa, a nie pojedyncze osoby); np. The usual mob was hanging out at the bar / Stała paczka spędzała czas przy barze
– (potocznie) gang, banda (organizacja kryminalna)

lynch mob [wymowa: ˈlɪntʃ mɒb], rzeczownik, znaczenie:
– tłum wymierzający lincz/samosąd

flash mob [wymowa: ˈflæʃ mɒb], rzeczownik, znaczenie:
– dosł. „błyskawiczny tłum“; sztuczny tłum ludzi gromadzących się niespodziewanie w miejscu publicznym w celu przeprowadzenia krótkotrwałego zdarzenia, zazwyczaj zaskakującego dla przypadkowych świadków; w akcji uczestniczą nieznani sobie ludzie znający jedynie jej termin i planowane działanie; zazwyczaj akcje takie organizowane są za pośrednictwem internetu lub SMS-ów

mob [wymowa: mɒb], czasownik, znaczenie:
– oblegać, obstąpić np. aktora, muzyka lub jakąś znaną osobę, by wyrazić podziw, spróbować nawiązać kontakt lub dać upust negatywnym emocjom
– osaczyć, oblegać, atakować – kiedy ptaki lub inne małe zwierzęta osaczają i atakują większe zwierzę (zwykle drapieżnika), by go odstraszyć i wygonić (w „Materiałach źródłowych” umieściłam link do krótkiego filmiku o tym, jak to małe ptaki robią mobbing sowie i nie dają jej się wyspać)

mobbing – prześladowanie, nękanie, zastraszanie, ośmieszanie jednostki przez grupę, może dziać się w: rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole, pracy, lokalnej społeczności lub internecie; w języku polskim „mobbing” ma węższe znaczenie, bo dotyczy prześladowania, nękania itd. tylko w pracy

Strefa Zaciętego Kujona:

stalking horse [wymowa: ˈstɔːkɪŋ hɔːs], rzeczownik, znaczenie:
– osoba lub rzecz, która jest używana do ukrycia prawdziwego celu danego postępowania
– polityk, który walczy przeciw liderowi swojej partii w celu zbadania, jak wysokie poparcie ma lider

 

Materiały źródłowe:

słówka

inne

 

Zdjęcie, które wykonał Harshil Gudka.