12. W jakim my świecie żyjemy?

Dzisiejsza kartka z kalendarza dała mi „food for thought / trochę do myślenia”:

The combined wealth of the 85 richest people is equal to that of the poorest 3.5 billion – half of the world’s population / Wszystkie dobra (materialne) 85 najbogatszych ludzi (na Ziemi) są równe tym (dobrom materialnym) najbiedniejszego 3.5 miliarda (ludzi) – (a te 3.5 miliarda ludzi stanowi) połowę światowej populacji

 

Wróć do: Ciekawostki.