Are you decent? – dodatek

Wydaje się, że „indecent” będzie po prostu przeciwieństwem „decent”. Jednak tak do końca nie jest.

Indecent exposure

Okres pandemii i czas lockdownu bardzo zmienił zachowanie ludzi. W prasie pojawiło się wiele informacji o tym, że:

women are facing an “epidemic” of flashing and other forms of indecent exposure / kobiety mierzą się z „epidemią” flashing i innymi formami indecent exposure.

I „flashing”, i „indecent exposure” przetłumaczymy na: publiczne obnażanie się.

Co oznacza słowo „indecent”?

„Flashing” wzięło nazwę od „flash / błyskawica”, a „indecent exposure” to dosłownie: nieprzyzwoite odsłonięcie (jest to termin prawny).

Przymiotnik „indecent” ma dwa znaczenia. Oba są negatywne.

Pierwsze ma związek z (niechcianą, narzucaną) seksualnością – stąd „indecent joke” to „obsceniczny żart”, a „indecent assault” – czyn lubieżny (dosłownie: nieprzyzwoity napad).

Drugie jest związane z tym, że coś jest niestosowne, nieodpowiednie (do sytuacji); np. They left the funeral with almost indecent haste / Wyszli z (uroczystości) pogrzebu w prawie skandalicznym pośpiechu (= bez szacunku dla zmarłego i jego rodziny).

Słówka:

indecent [wymowa: ɪnˈdiː.sənt], przymiotnik, znaczenie:
– (negatywnie) nieprzyzwoity, niemoralny, obsceniczny, nieobyczajny (bo zbyt mocno nawiązuje do sfery seksualnej); np. indecent joke / nieprzyzwoity żart
– (negatywnie) niestosowny, nieodpowiedni, niewłaściwy (do sytuacji), skandaliczny, nie do zaakceptowania (w danej sytuacji); They left the funeral with almost indecent haste / Wyszli z (uroczystości) pogrzebu w prawie skandalicznym pośpiechu (= bez szacunku dla zmarłego i jego rodziny)

indecent exposure [wymowa: ɪnˌdiːsnt ɪkˈspəʊʒə(r)], rzeczownik, znaczenie:
– obnażanie się w miejscu publicznym

indecent assault [wymowa: ɪnˌdiːsnt əˈsɔːlt], rzeczownik, znaczenie:
– czyn lubieżny, seksualny atak na kogoś (ale nie nazwiemy tak gwałtu; gwałt to: rape)

 

Wróć do: Are you decent?