Black Lives Matter – dodatek

fact of life – coś, co jest nieprzyjemne, ale czego nie można uniknąć (bo jest częścią życia, bo „tak to już jest”); np. Media are biased, that is a fact of life / Media są stronnicze, taka to smutna rzeczywistość (tak to już jest)
 

facts of life – wiedza o tym, jak zachodzi rozmnażanie; edukacja seksualna; np. You should talk to your kids about the facts of life ( = about sex) / Powinieneś rozmawiać ze swoimi dziećmi o dorastaniu, rozmnażaniu itd.
 

shelf life [wymowa: ˈʃelf ˌlaɪf] – (dosłownie – półkowe życie) okres czasu, kiedy dany produkt może być trzymany w sklepie, bądź w domu, ponieważ nadaje się do sprzedaży lub do użytku; okres trwałości; np. Make-up products have a shelf life of around two years / Produkty do makijażu mają okres trwałości około dwóch lat

Wróć do: Black Lives Matter.