Country of origin, farming country i country road – jak to przetłumaczyć?

1. Najbardziej znane znaczenie

Rzeczownik „country” najczęściej powiążemy z tłumaczeniem – państwo; np. European countries / państwa europejskie; third world countries / państwa Trzeciego Świata; country of origin / kraj pochodzenia; czy – home country / ojczyzna.

Usłyszymy go w pytaniach typu:

– What country are you from? / Z jakiego państwa pochodzisz?

– What is your home country? / Co jest twoją ojczyzną?

– What is your country of origin? // Jakie jest twoje państwo pochodzenia?/Skąd pochodzisz?

2. Wariacja pierwszego znaczenia

Jeśli przyjmiemy za definicję państwa „zorganizowaną politycznie społeczność zamieszkującą określone terytorium, mającą swój rząd i swoje prawa”; to możemy wziąć za jedno z przełożeń słowa “country” – wyraz “naród”.

I w poniższych przykładach widać, że tak też można tłumaczyć to słowo:

– They have the support of most of the country. / Mają poparcie (wśród) większości narodu.

– The rich benefited from the reforms, not the country as a whole. / Bogaci zyskali na reformach, (ale) nie naród jako całość.

– The whole country is depending on you. / Cały naród polega na tobie.

– The whole country celebrated the signing of the peace treaty. / Cały naród świętował podpisanie traktatu pokojowego.

3. I kolejna wariacja…

Pewnie zauważyliście, że „country” we wszystkich podanych wyżej przykładach, można przełożyć na – kraj. Jednak ja celowo starałam się pomijać to słowo.

„Państwo”, jak podaje „Słownik Języka Polskiego”, jest pojęciem politycznym, natomiast wyraz “kraj” ma jeszcze takie znaczenie: obszar wyodrębniający się ze względu na jakieś cechy.

Przykład:

– This part of Africa is rich farming country. // Ta część Afryki jest bogatym obszarem/krajem rolniczym.

4. Muzyka country

„Country” to także styl muzyki z południa Stanów Zjednoczonych. Jedną z piosenek country, jakie ja bardzo lubię, jest „Take Me Home, Country Roads”  Johna Denvera. W refrenie tego starego utworu mamy (można go posłuchać tutaj):

Country Roads, take me home / Country drogi, zabierzcie mnie do domu

To the place I belong / Do miejsca, gdzie należę

West Virginia, mountain momma / Zachodniej Wirginii górzystej mamusi

Take me home, country roads / Zabierzcie mnie do domu, country drogi

I jak teraz to „country” przetłumaczyć? Bo wyraźnie nie wiąże się to słowo ani z „państwem”, ani „narodem”, ani „krajem”. Ani też z muzyką country!

5. Gdzie szukać dróg country?

W Słowniku Etymologicznym mamy podane, że od XIII wieku słowo „country” zaczęło oznaczać: obszar otaczający obwarowane miasto. Wynika z tego, że „country” to teren niezamieszkały lub mało zamieszkały. I tak właśnie dzisiejsze słowniki podają ostatnie znaczenie tego wyrazu: rejony poza miastami i miasteczkami, gdzie są pola, lasy, gospodarstwa rolne itp.

Przykłady:

– I live in the country. / Mieszkam na wsi.

– We spent a pleasant day in the country. / Spędziliśmy miły dzień na wsi.

– He lives out in the country somewhere. / Mieszka gdzieś poza miastem.

– Country life isn’t always as peaceful as city-dwellers think. / Wiejskie życie nie jest zawsze tak spokojne, jak sądzą mieszkańcy miast.

– It’s often quicker to travel across country and avoid the major roads completely. // Często jest szybciej podróżować przez tereny wiejskie i całkowicie unikać głównych dróg.

A taka podróż przez obszary niezamieszkałe oznacza czasem jazdę country road, czyli wiejską/polną drogą.

 

Strefa Kujona:

country [wymowa: ˈkʌntri], rzeczownik, znaczenie:

1 – państwo, kraj; np. European countries / państwa europejskie; developing countries / państwa rozwijające się; a foreign country // zagranica/obce państwo (inne państwo niż to, z którego się pochodzi);

2 – the country – naród (jako całość), wszyscy ludzie mieszkający w danym państwie; naród, kraj; np. They have the support of most of the country / Mają poparcie (wśród) większości narodu; The rich benefited from the reforms, not the country as a whole // Bogaci zyskali na reformach, (ale) nie naród/kraj jako całość; The whole country is depending on you // Cały naród/kraj polega na tobie; The whole country celebrated the signing of the peace treaty // Cały naród/kraj świętował podpisanie traktatu pokojowego;

3 – (często poprzedzony przymiotnikiem) obszar, szczególnie z pewnymi charakterystycznymi cechami lub odpowiedni dla jakiegoś celu, lub powiązany z jakąś osobą (ludźmi); obszar, region, kraj, kraina; np. This part of Africa is rich farming country // Ta część Afryki jest bogatym obszarem/krajem/krainą rolniczym; superb walking country / doskonałe rejony dla spacerów; Explore Thomas Hardy country / Zwiedź kraj Thomasa Hardy’iego; The town is surrounded by miles and miles of open country / Miasteczko jest otoczone milami otwartych przestrzeni;

4 – styl muzyki wywodzący się z południa USA;

5 – the country – rejony poza miastami i miasteczkami, gdzie są pola, lasy, gospodarstwa rolne itp.; rejony/obszary wiejskie, wieś, “poza miastem”; np. I live in the country / Mieszkam na wsi; We spent a pleasant day in the country / Spędziliśmy miły dzień na wsi; He lives out in the country somewhere / Mieszka gdzieś poza miastem; Would you prefer to live in the country instead of a town? / Wolałbyś żyć na wsi zamiast w miasteczku?; Country life isn’t always as peaceful as city-dwellers think / Wiejskie życie nie jest zawsze tak spokojne, jak sądzą mieszkańcy miast; It’s often quicker to travel across country and avoid the major roads completely // Często jest szybciej podróżować przez tereny wiejskie i i całkowicie unikać głównych dróg

 

Materiały źródłowe:


słówka

inne

 

Zdjęcie wykonał Ivan Calderon.

Czy masz swoją religion? A może robisz coś religiously?

Może zetknęliście się z reklamą ubrań firmy True Religion albo posiadacie ich parę dżinsów?

Trzeba przyznać, że nazwa jest dość dziwna i wygląda na prowokację. Być może tak jest w istocie, a być może – to tylko wrażenie, bo nie znamy się za dobrze ze słowem “religion”.

Po przeczytaniu tego tekstu możecie ze zdziwieniem stwierdzić, choć siebie o to nie podejrzewaliście, że jednak macie swoją “religion”, a nawet robicie coś “religiously”!

Co to jest “religion”? (To możesz mieć)

Markę ubrań “True Religion” przetłumaczymy na: Prawdziwa Religia. I wyznawca każdej z religii tak właśnie nazwie swoją wiarę. Ale co miał na myśli założyciel firmy Jeff Lubell?

Jeff Lubell:

To me, it meant there are many religions in the world, but there’s only one real religion — and that’s people. And all the people in the world wear jeans. / Dla mnie oznaczało to [True Religion], że jest wiele religii na świecie, ale jest tylko jedna prawdziwa religia – a są nią ludzie. A wszyscy ludzie na świecie noszą dżinsy.

Można wywnioskować, że noszenie dżinsów jest wg Lubella czymś bardzo istotnym, jakimś rodzajem kultu.

Słowniki drugie znaczenie “religion”, podają jako: zainteresowanie, które jest bardzo ważne lub oddziaływanie, które odgrywa ważną rolę. A pokazane przez nich przykłady zwykle odnoszą się do piłki nożnej; np. For him, football is an absolute religion / Dla niego futbol jest absolutnym kultem.

Przymiotnik “religious” (Być może jesteś)

Przymiotnik “religious” nas w sumie nie zaskoczy, bo oznacza: religijny (dotyczący religii) oraz pobożny (o osobie).

Przysłówek “religiously” (Być może coś, co robisz, możesz opisać tym właśnie słowem)

Religiously” ma dwa znaczenia. Pierwszym jest: religijnie, w religijny sposób. I tu zaskoczenia nie ma. Ale to drugie może Wam wyskoczyć w nietypowych miejscach, np.:

– She followed the instructions religiously / Skrupulatnie podążała za instrukcjami

– They go to Greece religiously every year / Co roku regularnie jeżdżą do Grecji

– He visits his mother religiously every week / Odwiedza swoją matkę co tydzień bez żadnego wyjątku

– He exercises religiously every morning / Regularnie ćwiczy każdego dnia rano

Ktoś, kto jest pobożny (religious), będzie robił skrupulatnie, regularnie i bez wyjątku to, co nakazuje mu jego religia. I stąd właśnie wzięło się drugie znaczenie przysłówka “religiously”. Straciło ono ów aspekt religijny i można dziś go napotkać w nieoczywistych miejscach.

 

Strefa Kujona:

religion [wymowa: rɪˈlɪdʒən], rzeczownik, znaczenie:
– religia (zespół wierzeń dotyczących istnienia Boga lub bogów, pochodzenia i celu życia człowieka, powstania świata oraz w związane z nimi obrzędy, zasady moralne i formy organizacyjne); np. Is there always a conflict between science and religion? / Czy zawsze istnieje konflikt między nauką i religią?
– zainteresowanie, które jest bardzo ważne lub oddziaływanie/wpływ, który odgrywa ważną rolę w życiu; np. For him, football is an absolute religion / Dla niego futbol jest absolutnym kultem; Football is a religion for these people / Dla tych ludzi futbol jest kultem; Football has become an alternative religion for many people / Piłka nożna stała się zamiennikiem religii dla wielu ludzi

religious [wymowa: rɪˈlɪdʒəs], przymiotnik, znaczenie:
– religijny (dotyczący religii); np. religious ceremonies / ceremonie religijne; religious beliefs / wierzenia religijne; religious convictions / przekonania religijne
– (o osobie) pobożna, religijna; np. He’s deeply religious and goes to church twice a week / On jest głęboko religijny i chodzi do kościoła dwa razy w tygodniu

religiously [wymowa: rɪˈlɪdʒəsli], przysłówek, znaczenie:
– religijnie, w religijny sposób; np. India is quite diverse, both politically and religiously / Indie są dość zróżnicowane, zarówno politycznie jak i religijnie
– skrupulatnie, regularnie, uważnie, zawsze/bez wyjątku; np. She followed the instructions religiously / Skrupulatnie podążała za instrukcjami; They go to Greece religiously every year / Co roku regularnie jeżdżą do Grecji; He visits his mother religiously every week / Odwiedza swoją matkę co tydzień bez żadnego wyjątku; He exercises religiously every morning / Regularnie ćwiczy każdego dnia rano

 

Materiały źródłowe:


słówka

 

Zdjęcie wykonał Marcos Paulo Prado.

Jak będzie „przekroczyć granicę” po angielsku?

Ostatnio głośno jest o filmie Agnieszki Holland „Zielona Granica”, pokazującym kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej. Jak byśmy przetłumaczyli słowo „granica” w tytule tego filmu, a jak – inne „granice”?

Zielona Granica

Ta granica, o której opowiada film Agnieszki Holland, jest linią oddzielającą dwa państwa – Polskę i Białoruś. Taką “granicę” przetłumaczymy na – border. Stąd na przejściu granicznym / border crossing mamy border control / kontrolę graniczną, której dokonują border guards / strażnicy graniczni. “Zieloną Granicę” przetłumaczymy w takim razie na – Green Border.

Border, czyli coś, co otacza (jakąś przestrzeń)

Słowo “border” początkowo oznaczało – brzeg tarczy w herbie rodu. I to znaczenie wciąż jest widoczne w następujących tłumaczeniach:

– pasek (często dekoracyjny), który ciągnie się na brzegu np. ubrania, obrazu, kartki; lamówka, obwódka, obrąbek;

– wąski pasek ziemi wokół ogrodu, na którym zwykle sadzi się kwiaty; rabatka.

Angielski „border” jest czymś, co otacza („zawiera w sobie coś” – państwo, obraz, ogród) i… tyle! A przecież my, Polacy używamy słowa „granica” także w innych znaczeniach.

Granica, czyli „dokąd coś można (do)ciągnąć”

„Granica” przetłumaczymy na – limit, jeśli będziemy to słowo rozumieć jako: zasięg, zakres lub kres; np.:

ograniczony zasięg (np. the limits of human understanding / granice ludzkiego zrozumienia);

największą lub najmniejszą ilość czegoś, co jest dozwolone (np. What do you think should be the minimum age limit for a child to have a social media account? / Co sądzisz, powinno być dolną granicą wieku dla dziecka, by posiadało konto na mediach społecznościowych?);

kres możliwości fizycznych lub psychicznych człowieka (np. The team performed to the limit of its capabilities / Zespół zagrał do granic swoich możliwości; His arrogance had no limits / Jego arogancja nie miała granic);

najdalsza krawędź obszaru lub miejsca (np. We were reaching the limits of civilization / Docieraliśmy do granic cywilizacji; the city limits / granice miasta).

”Granica”, czyli – jakaś linia

„Granica” przełożymy na line, jeśli ten wyraz rozumiemy, jako:

linia podziału między jednym miejscem lub rzeczą, a innym miejscem lub rzeczą (np. the tree line / granica lasu; the permanent snow line / granica wiecznych śniegów);

linia podziału między jednym obszarem myślenia lub zachowania, a innym lub między jedną grupą ludzi, a inną grupą ludzi (np. There is a fine line between informing the public and alarming them / Istnieje cienka granica pomiędzy informowaniem opinii publicznej a jej alarmowaniem; Music offers a way to cross cultural lines / Muzyka umożliwia przekraczanie granic kulturowych).

Jak będzie „przekroczyć granicę” po angielsku?

Zależy, jaką granicę będziemy mieli na myśli – jeśli mówimy o granicy państwowej, to powiemy „to cross the border”. Jednak możemy też mieć na myśli to, że ktoś zrobił coś niestosownego lub niewłaściwego – i wtedy powiemy: He crossed the line / Przekroczył (pewną) granicę.

 

Strefa Kujona:

border [wymowa: ˈbɔː.də(r)], rzeczownik, znaczenie:

granica między dwoma państwami bądź obszarami albo teren blisko takiej granicy; np. The train crosses the border between France and Spain / Pociąg przekracza granicę (państwową) między Francją a Hiszpanią; border guard / straż graniczna, border control / kontrola graniczna, border crossing / przejście graniczne, to cross the border / przekroczyć granicę (państwową),

(przenośnie) granica, linia podziału; np. It is difficult to define the border between love and friendship / Trudno jest określić granicę między miłością a przyjaźnią,

długi, wąski pasek ziemi wokół ogrodu, na którym zwykle sadzi się kwiaty; rabatka,

pasek/linia/obramowanie (często dekoracyjny), który ciągnie się na brzegu np. ubrania, obrazu, kartki; lamówka, obwódka, obrąbek; np. “writing paper with a black border” wyglądałby tak:

(papier do pisania z czarną obwódką)

„Border” zawiera w sobie pierwsze znaczenie polskiego słowa granica wg Słownika Języka Polskiego: linia zamykająca lub oddzielająca pewien określony obszar.

*** *** ***

„Granica” przetłumaczymy na – limit [wymowa:ˈlɪmɪt], jeśli będziemy to słowo rozumieć jako: zasięg, zakres lub kres:

ograniczony zasięg (np. the limits of human understanding / granice ludzkiego zrozumienia),

największą lub najmniejszą ilość czegoś, co jest dozwolone (np. What do you think should be the minimum age limit for a child to have a social media account? / Co sądzisz, powinno być dolną granicą wieku dla dziecka, by posiadało konto na mediach społecznościowych?),

kres możliwości fizycznych lub psychicznych człowieka [np. Znała granice swojej władzy / She knew the limits of her power; Jego arogancja nie znała (= nie miała) granic / His arrogance knew (= had) no limits; Jest granica bólu (cierpienia), jakie możemy znieść / There is a limit to the amount of pain we can bear; Zespół zagrał do granic swoich możliwości / The team performed to the limit of its capabilities; Wiedziałem, że osiągnąłem granicę (swoich możliwości) i nie mogłem zrobić nic więcej / I knew I had reached my limit and couldn’t do any more; Zrobili wszystko, co w ich mocy w granicach swoich możliwości / They’ve done their best within the limits of their capability],

najdalsza krawędź obszaru lub miejsca (np. We were reaching the limits of civilization / Docieraliśmy do granic cywilizacji; the city limits / granice miasta)

W części powyższych przykładów zastąpimy „granicę” polskim „limitem” [I knew I had reached my limit and couldn’t do any more / Wiedziałem, że osiągnąłem granicę (albo „limit”) (swoich możliwości) i nie mogłem zrobić nic więcej; What do you think should be the minimum age limit for a child to have a social media account? / Co sądzisz, powinno być dolną granicą wieku (albo „dolnym limitem wieku”)] dla dziecka, by posiadało konto na mediach społecznościowych?

*** *** ***

„Granica” przetłumaczymy na – line [wymowa: laɪn], jeśli będziemy to słowo rozumieć jako:

linia podziału między jednym miejscem lub rzeczą, a innym miejscem lub rzeczą (np. the tree line / granica lasu; the permanent snow line / granica wiecznych śniegów),

linia podziału między jednym obszarem myślenia lub zachowania, a innym lub między jedną grupą ludzi, a inną grupą ludzi (np. Mass consumption blurred the lines of class distinction / Masowa konsumpcja zatarła granice podziałów klasowych; Music offers a way to cross cultural lines / Muzyka umożliwia przekraczanie granic kulturowych; There is a fine line between informing the public and alarming them / Istnieje cienka granica pomiędzy informowaniem opinii publicznej a jej alarmowaniem)

„Line” zawiera w sobie to znaczenie polskiego słowa granica: linia podziału lub czynniki różnicujące coś.

*** *** ***

to cross the line – wyrażenie, znaczenie:
– zachować się w sposób nieakceptowalny, niestosowny, nieodpowiedni; przekroczyć pewną granicę, przesadzić

 

Materiały źródłowe:


słówka

inne

 

Zdjęcie wykonał Joni Rajala.

Czasownik „to plant” – czyli o tym, co jeszcze można „zasadzić”

We wpisie “Flower i plant” starałam się ułatwić przyswoić znaczenie rzeczownika “plant” sugerując, by tłumaczyć go sobie na – zasadzeniec. Jeśli “plant” przetłumaczylibyśmy sobie na “roślina”, to trudno nam byłoby zapamiętać pozostałe znaczenia tego słowa.

Ci z Was, którzy poszli za moją sugestią, będą teraz mieli też łatwiej z zapamiętaniem czasownika “to plant”. Bo ten ze słowem “roślina” to już w ogóle nie ma nic wspólnego.

Zasadzić, posadzić, sadzić


Old proverb: Every man should plant a tree, build a house and father a son / Stare przysłowie: Każdy mężczyzna powinien zasadzić drzewo, zbudować dom i spłodzić syna.

I plant my garden every spring / Sadzę ogród każdej wiosny.

Nigdy wcześniej się nad tym nie zastanawiałam, ale właściwie to “ogrodu” się nie sadzi, tylko rośliny. Ogród powstaje na skutek posadzenia roślin. W języku angielskim mamy dokładnie taki sam skrót myślowy.

“Posadzić” i czekać na efekt

Gdyby wziąć z pierwszego tłumaczenia “to plant” to znaczenie, że coś się umieszcza gdzieś na stałe i czeka, aż to coś przyniesie efekt, to ów czasownik można by stosować nie tylko do opisu roślin:

– He claims that the drugs were planted on him / Utrzymuje, że narkotyki zostały mu podrzucone [to plant – podłożyć/ukryć coś nielegalnego (np. narkotyki) w czyiś rzeczach (ubraniach, bagażu), by ta osoba potem została oskarżona o popełnienie przestępstwa],

– The police had planted an informer in the gang / Policja umieściła informatora wśród (członków) gangu [to plant – wysłać informatora/wtyczkę, by dołączył do grupy kryminalnej (lub do wroga) w celu uzyskiwania i przekazywania informacji o niej],

– The bomb was planted in the station waiting room / Bomba została podłożona w poczekalni stacji (to plant – podłożyć bombę w miejscu, gdzie ma ona później wybuchnąć).

Zasiać wątpliwości i rozsiać plotkę

Również rzeczy abstrakcyjne można gdzieś “plant /umieścić na stałe i czekać, aż wywołają efekt”:

Who planted these rumours? / Kto zaczął te plotki?

He planted the first seeds of doubt in my mind / Zasiał pierwsze wątpliwości w mojej głowie.

Zasadzić siebie…

This was not at all to the liking of Gimli. 'The agreement was made without my consent,’ he said. 'I will not walk blindfold, like a beggar or a prisoner. And I am no spy. My folk have never had dealings with any of the servants of the Enemy. Neither have we done harm to the Elves. I am no more likely to betray you than Legolas, or any other of my companions.’ //

To zupełnie nie było w smak Gimliemu. [jeden z Drużyny Pierścienia, krasnal]
– Porozumienie zostało zrobione bez mojej zgody – powiedział. – Nie będę chodził z zawiązanymi oczami jak żebrak, czy więzień. I nie jestem szpiegiem. Mój lud nigdy nie miał konszachtów z nikim służącym Wrogowi. Ani też nie krzywdziliśmy Elfów. Nie jest ani trochę bardziej prawdopodobne, że to ja zdradzę ciebie, niż to, że zrobi to Legolas albo ktokolwiek z moich towarzyszy.

'I do not doubt you,’ said Haldir. 'Yet this is our law.(…) // – Wierzę ci – rzekł Haldir. – Jednak to jest nasze prawo.

Gimli was obstinate. He planted his feet firmly apart, and laid his hand upon the haft of his axe. 'I will go forward free,’ he said, 'or I will go back and seek my own land, where I am known to be true of word (…)’ //

Gimli był zawzięty. Stanął stanowczo w szerokim rozkroku i położył rękę na trzonku swojej siekiery.
– Albo pójdę dalej wolno – powiedział – albo zawrócę i będę szukał swojej własnej ziemi, gdzie wiedzą, że dotrzymuję słowa.

Właściwie w tym fragmencie można by dać po prostu “stood / stał”, ale “plant” sugeruje, że krasnolud Gimli był: stanowczy i zdeterminowany, nie zamierzał się ruszyć, ani być ignorowany, czekał, aż jego sprawa zostanie rozwiązana.

… i zasadzić komuś

Okazuje się, że w języku angielskim komuś możemy zasadzić zupełnie inne rzeczy, niż w polskim. Nie będzie to kopniak, ale najczęściej:

– She planted a kiss on her forehead / Pocałowała ją w czoło,

– He planted a blow on his opponent’s jaw / Uderzył swojego przeciwnika w szczękę.

 

Strefa Kujona:

plant [wymowa: plɑːnt], czasownik, znaczenie:
– sadzić rośliny (nasiona, bulwy itp.) w ziemi; np. Old proverb: Every man should plant a tree, build a house and father a son / Stare przysłowie: Każdy mężczyzna powinien posadzić drzewo, zbudować dom i spłodzić syna (zauważcie, jakie znaczenie ma czasownik “father”)
– zasadzić/posadzić ogród, działkę, pole itp.; np. I plant my garden every spring / Sadzę ogród każdej wiosny (dopiero teraz zauważyłam, że nasze “sadzić ogród” w sumie nie ma sensu, bo to rośliny się sadzi w ziemi, a nie ogród się sadzi w ziemi; dokładnie taki sam skrót myślowy jest też w języku angielskim)
– stanąć, ustawić, umieścić (coś, siebie) w konkretnym miejscu lub konkretnej pozycji; np. They planted a flag on the summit / Ustawili flagę na szczycie, He planted himself squarely in front of us / Stanął bezpośrednio przed nami, My brother planted himself on the sofa in front of the television / Mój brat usadził się na sofie przed telewizorem, She planted her hands on her hips / Położyła dłonie na biodrach, He planted his elbows on the sill / Oparł łokcie o parapet
– podłożyć bombę w miejscu, gdzie ma ona później wybuchnąć; np. The bomb was planted in the station waiting room / Bomba została podłożona w poczekalni stacji
– podłożyć/ukryć coś nielegalnego (np. narkotyki) w czyiś rzeczach (ubraniach, bagażu), by ta osoba potem została oskrżona o popełnienie przestępstwa; np. He claims that the drugs were planted on him / Utrzymuje, że narkotyki zostały mu podłożone
– wysłać informatora/wtyczkę, by dołączył do grupy kryminalnej (lub do wroga) w celu uzyskiwania i przekazywania informacji o niej; np. The police had planted an informer in the gang / Policja umieściła informatora wśród (członków) gangu
– sprawić, że ktoś będzie myślał w pewien sposób lub wierzył w coś (szczególnie gdy ta osoba nie zdaje sobie sprawy, że na nią wpłynięto); zasiać wątpliwości; podrzucić myśl/idee; puścić plotkę; np. Who planted these rumours? / Kto zaczął te plotki?
– umieścić coś stanowczo i mocno w określonym miejscu; np. She planted a kiss on her forehead / Pocałowała ją w czoło, He planted a blow on his opponent’s jaw / Uderzył swojego przeciwnika w szczękę

 

Materiały źródłowe (słówka):

 

Zdjęcie wykonał Markus Spiske.