Czemu to jest śmieszne? – seria I (obrazki 1 – 10)

10 – You’re definitely a little lighter

Zapalniczka pyta: Can you tell I’ve lost weight, Doc? / Zauważyłeś, że straciłam wagę, Doktorku? („Co jest doktorku?”, które wypowiada królik Bugs to – „What’s up, Doc?” w oryginale)
A lekarz odpowiada: You’re definitely a little lighter / Jesteś z pewnością a little lighter

Czemu to jest śmieszne?

„a little lighter” można zrozumieć na dwa sposoby:
1 – „a little” jako – trochę, a „lighter” jako – stopień wyższy przymiotnika „light / lekki” ; czyli mamy – trochę lżejszy
2 – „lighter” jako – zapalnicza, więc „a little lighter” to – mała zapalniczka

You’re definitely a little lighter // Jesteś z pewnością lżejsza / Jesteś z pewnością małą zapalniczką

Słówka:

a little [wymowa: əˈlɪtl ] – nieco, trochę

light [wymowa: laɪt ] – (jako przymiotnik) lekki, jasny; (jako rzeczownik) światło

lighter [wymowa: ˈlaɪtə(r)] – zapalniczka

Rysunek pochodzi ze strony Bob on Books na Facebooku.

9

Pod obrazkiem mamy napis: Thag Anderson becomes the first fatality as a result of falling asleep at the wheel / Thag Anderson staje się pierwszą ofiarą śmiertelną jako rezultat zaśnięcia za kołem

Czemu to jest śmieszne?

Thag Anderson zmęczony kuciem koła zasnął oparty o nie. Czyli zasnął za kółkiem. Jednak zwykle „falling asleep at the wheel” oznacza: zasnąć za kółkiem/za kierownicą (samochodu). W obecnych czasach, kiedy nie grożą nam już tygrysy szablozębne, tak należy rozumieć tę frazę.

Słówka:

fatality [wymowa: fəˈtæl.ə.ti] – ofiara śmiertelna

as a result of (something) – w wyniku (czegoś), jako rezultat (czegoś)

falling asleep at the wheel – zasnąć za kółkiem/za kierownicą (samochodu)

Rysunek pochodzi ze strony Far Side na Facebooku.

8

Napis nad rysunkiem: Frosty gets caught picking his nose / Frosty (imię, jakie nadaje się bałwanom; można je przetłumaczyć na: Lodowaty lub Mroźny) został złapany „picking” swój nos

Czemu to jest śmieszne?

Zwykle „picking sb’s nose” oznacza “dłubać w (swoim) nosie”; np. He was picking his nose / Dłubał w nosie. Natomiast tutaj, jak nam pokazuje obrazek, mamy podstawowe znaczenie czasownika “to pick”, czyli: wybierać. Frosty gets caught picking his nose / Frosty został złapany na wybieraniu swojego nosa. To zdanie jednak można też zrozumieć tak: Frosty został złapany na dłubaniu w nosie. W sumie Frosty mógł robić i jedno, i drugie…

Słówka:

frosty [wymowa: ˈfrɒs.ti], przymiotnik, znaczenie:
– mroźny, lodowaty
– (przenośnie) mroźny, lodowaty; np. frosty look / lodowate spojrzenie

pick [wymowa: pɪk], czasownik, znaczenie:
– wybierać; np. Pick your favourite colour / Wybierz swój ulubiony kolor

pick (my/your/his/her) nose – dłubać w nosie

Obrazek pochodzi z profilu The Wright Ranch Rescue Inc. na Facebooku.

7

W dymku mamy: Lulu said the secret to happiness is to live in the present…
A jakieś małe stworzenie na dole dodaje: And never think outside the box…

Czemu to jest śmieszne?

Mamy tutaj podwójne znaczenie aż dwu zwrotów.

Lulu said the secret to happiness is to live in the present… / Lulu powiedziała, (że) sekretem do (osiągnięcia) szczęścia jest życie „in the present”. „In the present”, gdybyśmy nie mieli tego obrazka, zrozumielibyśmy „w teraźniejszości”, czyli – sekretem do szczęścia jest życie w teraźniejszości (a nie myślenie o przeszłości, czy marzenie o przyszłości). Natomiast patrząc na obrazek „in the present” zrozumiemy jako „życie w prezencie” (present – teraźniejszość, prezent, podarek).

And never think outside the box… / I nigdy nie myśl “outside the box”. “To think outside the box” oznacza „myśleć innowacyjnie”. Natomiast obrazek nam podpowiada, że „think outside the box” znaczy „myśleć poza pudełkiem” (fizycznym obiektem).

Także kot Lulu jest szczęśliwy, bo żyje teraźniejszością (lives in the present) i do tego często w prezencie (lives in the present). Lulu nie myśli innowacyjnie (never thinks outside the box) i nie myśli wtedy, gdy jest poza pudełkiem (never thinks outside the box).

No mi ten obrazek sporo namieszał, a Wam?

Słówka:

present [wymowa: ˈprez.ənt], rzeczownik, znaczenie:
– prezent, podarek
– teraźniejszość

to live in the present – żyć w teraźniejszości, żyć chwilą obecną

box [wymowa: bɒks], rzeczownik, znaczenie:
– pudełko

to think outside the box – myśleć poza schematami, myśleć twórczo, innowacyjnie

Obrazek pochodzi z profilu Raining Cats and Dogs na Facebooku.

6

It’s that time of the year again, so don’t forget to hang your missile toads

Choć trudno w to uwierzyć, to ta ropucha z rakietą na grzbiecie jest ozdobą świąteczną! I do tego bardzo śmieszną ozdobą świąteczną.

Dlatego napis głosi: It’s that time of the year again, so don’t forget to hang your missile toads / To jest znowu ten czas w roku, więc nie zapomnij zawiesić swoich rakieta ropuch

Czemu to jest śmieszne?

Otóż missile toad / rakieta ropucha brzmi bardzo podobnie do: mistletoe / jemioła. Nie wiem, czy pod missile toad należy się całować, jak pod prawdziwą jemiołą. A Wy jak uważacie?

Słówka:

missile [wymowa: ˈmɪs.aɪl] – rakieta bojowa

toad [wymowa: təʊd] – ropucha

mistletoe [wymowa: ˈmɪs.əl.təʊ] – jemioła

Zdjęcie pochodzi z Twittera.

5

Śmierć się przedstawia: I’m Death / Jestem Śmierć
A staruszek odpowiada: That’s OK. I will speak louder / To w porządku. Będę mówić głośniej

Czemu to jest śmieszne?

Ponieważ „death / śmierć” staruszek usłyszał jako: deaf / głuchy. I’m Dead / Jestem Śmierć. I’m deaf / Jestem głuchy

Słówka:

death [wymowa: deθ] – śmierć, zgon

deaf [wymowa: def] – głuchy

Słowa te różnią się dźwiękiem końcowym: „f” znamy, ale „θ” nie ma swojego odpowiednika w dźwiękach naszego języka. Jeśli ktoś chciałby się nauczyć wymawiać „θ”, to polecam obejrzeć ten filmik.

Rysunek pochodzi ze strony Over 60 na Facebooku .

4

Duszek po lewej mówi: Disturbing the peace. You? / Zakłócanie spokoju. Ty?
Duszek po prawej odpowiada: Possession.

Czemu to jest śmieszne?

Zwykle „possesion” będzie skrótem myślowym od: possession of narcotics / posiadanie narkotyków. No ale w przypadku tego duszka chodzi o: possession / opętanie. (Z pewnością fani horrorów kojarzą to słowo w tym właśnie znaczeniu.)

Słówka:

disturb [wymowa: dɪˈstɜːb], czasownik, znaczenie:
– przeszkadzać, zakłócać; to disturb the peace / zakłócać ciszę, hałasować
– martwić, niepokoić; stąd mamy disturbed / niezrównoważony (emocjonalnie, psychicznie), zaburzony, niespokojny; Disturbed to też nazwa zespołu metalowego, który w 2015 roku zrobił cover piosenki “The sound of silence”. Z pewnością ją kojarzycie, bo była ona przez pewien czas znowu bardzo popularna (tutaj można ją sobie przypomnieć).

possession [wymowa: pəˈzeʃn], rzeczownik, znaczenie:
– rzeczy, jakie się posiada, dobytek, własność
– nielegalne posiadanie (np. broni); np. drug/weapon possession // posiadanie narkotyków/broni
– opętanie

Rysunek pochodzi ze strony Over 60 na Facebooku .

3

Czemu to jest śmieszne?

– no tu akurat nie mamy do czynienia z grą słów, ale jak przyjrzycie się bliżej temu zdjęciu…

You know you’re desperate for gigs and festivals when you realise this is actually a combine harvester / Wiesz, że niezmiernie tęskisz za koncertami i festiwalami, kiedy zdajesz sobie sprawę, że to w rzeczywistości jest kombajn (do żniw)

Też widzieliście tam scenę koncertową ze światłami?

„actually” to jeden z tzw. false friends i dlatego nie oznacza – aktualnie, ale:
actually [wymowa: ˈæk.tʃu.ə.li], przysłówek, znaczenie:
– w rzeczywistości, faktycznie, akurat

Zdjęcie pochodzi ze strony Erica Alpera na Facebooku.

2


Napis w chmurce: Help! I am stranded on a dessert island! / Pomocy! Utknąłem na deserowej wyspie!

Czemu to jest śmieszne?

„dessert island” to prawie, jak – desert island / bezludna wyspa. Niestety nie ma “dessert islands / deserowych wysp”. Właśnie zajrzałam na Google maps… Jednak są! jako nazwy restauracji. Zajrzyjcie na mapę, może obok Was znajduje się taka właśnie wyspa 😉

Słówka:

strand [wymowa: strænd], czasownik, znaczenie:
– (zazwyczaj w formie biernej, jak mamy ww. przykładzie – stranded) pozostawić kogoś w miejscu, z którego ten ktoś nie może się wydostać; taki smutny, współczesny przykład użycia tego czasownika wzięty z prasy: Tens of thousands of foreigners and Afghans who collaborated with US and NATO forces remain stranded in Kabul / Dziesiątki tysięcy cudzoziemców i Afgańczyków, którzy współpracowali z USA i siłami NATO pozostają uwięzieni w Kabulu
– (zazwyczaj w formie biernej) sprawić, że łódź, wieloryb itp. zostaje uwięziony na lądzie (i nie może przedostać się do morza, oceanu); np. Whales occasionally swim too close to shore and become stranded in the shallow water / Wieloryby od czasu do czasu płyną zbyt blisko brzegu i zostają uwięzione w płytkich wodach

dessert [wymowa: dɪˈzɜːt] – deser

island [wymowa: ˈaɪ.lənd] – wyspa

Każde ze słów ma jakichś dźwięk, którego nie ma w języku polskim. Jak wymówić „ɜ” dowiecie się z tego filmiku (1:06 – 1:33), o „ə” – z tego (1:09 – 1:55), a o dźwięku „æ” mam pewną osobistą historię, którą opisałam w tekście ”Kłopotliwe akcenty”, w Materiałach źródłowych jest link do odcinka „Po Cudzemu” o „æ”). Polecam obejrzeć wszystkie filmiki z tego kanału w całości.

Rysunek pochodzi ze strony The Blind Lady Cafe na Facebooku.

1

Pani doktor mówi: Head cold, sore throat… anything else? / Przeziębienie (symptomy “na głowie”, czyli zatkany nos, katar, chrypka, ból głowy), ból gardła.. coś jeszcze?

A mały konik dodaje: Yes. I’m a little horse / Tak. Jestem małym koniem

Czemu to jest śmieszne?

Ponieważ horse / koń wypowiada się tak, jak hoarse / zachrypły. I’m a little horse / Jestem małym koniem. I’m a little hoarse / Jestem lekko zachrypły

Słówka:

head cold [wymowa: ˈhedˌkəʊld], przeziębienie, którego objawy mamy “w głowie”, czyli bolące gardło, katar, ból głowy; mamy jeszcze „chest cold”, czyli przeziębienie mamy w klatce piersiowej (kaszel, trudności w oddychaniu)

sore throat [wymowa:ˌsɔː ˈθrəʊt] – ból gardła

a „horse / koń” i „hoarse / zachrypły” czytamy tak: hɔːs (to dziwne „ɔ” jest dźwiękiem pomiędzy naszym „o”, a „u” i jak je wypowiadać najlepiej zapytać Arleny Witt – link tutaj, od 0:43 do 0:54)

Rysunek pochodzi ze strony Twisted Tails Pugs na Facebooku.

 

Wróć do (głównej) Czemu to jest śmieszne?