Czemu to jest śmieszne? – seria II (obrazki 11 – 20)

20 – Never dated herbivore

Tutaj mamy kadry z serialu „Star Trek: The Next Generation”. Podaję to tylko jako ciekawostkę, bo nie ma to znaczenia dla zrozumienia żartu 🙂

Doctor Beverly Crusher pyta kapitana Picarda:

– Why are you so nervous about going out with a vegan girl? / Dlaczego jesteś taki zdenerwowany umówieniem się z weganką?

A kapitan Picard odpowiada:

– Because I’ve never dated herbivore / Ponieważ nigdy nie umawiałem się z herbivore.

Czemu to jest śmieszne?

Mając tylko do czynienia z wymową, wypowiedziane „herbivore” można zrozumieć dwojako:

1 – „herbivore / roślinożerca”, stąd będziemy mieć: Because I’ve never dated herbivore / Ponieważ nigdy nie umawiałem się z roślinożercą (tak na marginesie tam powinno być „a herbivore”, ale to już nie byłby taki dobry żart)

2 – „her before”, stąd będziemy mieć: Because I’ve never dated her before / Ponieważ nigdy się z nią nie umawiałem

Słówka:

go out with (somebody), czasownik, znaczenie:
– spotykać się, chodzić z kimś, chodzić na randki

date (somebody), czasownik, znaczenie:
– spotykać się, chodzić z kimś, chodzić na randki

vegan [wymowa: ˈviːɡən], rzeczownik, znaczenie:
– weganin (osoba, która nie je żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego, ani nie używa takich produktów, np. nie nosi naturalnej skóry, czy wełny)

herbivore [wymowa: ˈɜːrbɪvɔːr], rzeczownik, znaczenie:
– roślinożerca, zwierzę roślinożerne

Obrazek pochodzi z Facebooka.

19 – Rock bottom

Nad zdjęciem mamy napis: I finally found it…rock bottom / W końcu znalazłem to… rock bottom

Czemu to jest śmieszne?

Żart polega na tym, że “rock bottom” można zrozumieć dwojako:

1 – gdy zajrzymy do słownika i poszukamy na hasło “rock bottom”, to znajdziemy takie tłumaczenie: dno, samo dno, najniższy możliwy poziom czegoś; jeśli ktoś nam powie, że “I hit rock bottom”, to znaczy, że ten ktoś jest w najgorszym momencie swojego życia (I hit rock bottom / Sięgnąłem dna);

2 – słowo “bottom” znamy też jako “dolna część czegoś, spód czegoś” oraz „pupa, tyłek”; stąd mamy drugie tłumaczenie „rock bottom / skalny tyłek”. Ktoś „rock bottom” rzeczywiście znalazł i nawet uwiecznił go na zdjęciu!

Słówka:

rock bottom [wymowa: ˌrɒk ˈbɒtəm], rzeczownik, znaczenie:
– (potocznie) dno, samo dno, najniższy możliwy poziom czegoś (zaufania, morale, samopoczucia, żenady, cen, warunków życiowych itp.), np. Prince Harry’s ratings have hit rock bottom since the release of the Netflix series about his family / Wskaźniki (popularności) księcia Harry’ego sięgnęły dna od wypuszczenia netflixowego serialu dotyczącego jego rodziny;
– (potocznie) najgorszy/najsmutniejszy/najtrudniejszy okres/stan/moment, dno, samo dno; np. Prince Harry and Prince William’s relationship just reached rock bottom, says royal expert / Relacje księcia Harry’ego i księcia Williama właśnie sięgnęły dna (= najgorszego stanu), mówi królewski ekspert

Zdjęcie pochodzi z Facebooka.

18 – James Bond

Kontynuując utrwalanie znaczeń słówek z poprzedniego blogowego wpisu (link do wpisu tutaj) oraz nawiązując do tego, jak działają na nas dania wigilijne, taka oto zagadka:

Why doesn’t James Bond fart in bed? / Dlaczego (agent) James Bond nie puszcza bąków w łóżku?

Odpowiedź: Because, it would blow his cover / Ponieważ to by „blow his cover”

Czemu to jest śmieszne?

Wyrażenie „blow one’s cover” słowniki tłumaczą na: ujawnić czyjąś tożsamość lub motywy. Wiadomo James Bond, agent Jej Królewskiej Mości nie może „blow his cover”, bo jego działanie wymaga, by działał tajnie, z ukrycia.

„Blow one’s cover” przetłumaczymy dosłownie na: zdmuchnąć nakrycie. I skoro jest mowa o łóżku, to możemy odpowiedź zrozumieć także dosłownie: zdmuchnie to, czym nakryte jest łóżko, w którym śpi.

Słówka:

blow someone’s cover, wyrażenie, znaczenie:
– wyjawić czyjąś tożsamość lub motywy, które były skrywane/trzymane w tajemnicy; np. The spy fled when he realized that someone had blown his cover / Szpieg uciekł, kiedy zdał sobie sprawę, że ktoś ujawnił, kim on jest

bedcover (też: bedspread [wymowa: ˈbedkʌvə(r)], rzeczownik, znaczenie:
– narzuta na łóżko; koc, jaki się kładzie na zaścielone łóżko
W ww. żarcie użyto rzeczownika „cover”, który zrozumiemy jako – narzuta, coś, czym przykrywa się łóżko. „Cover” ma bardzo wiele znaczeń związanych właśnie z okryciem, ochroną, czy nakryciem czegoś (np. cover of a magazine / okładka kolorowego czasopisma). Bez posiadania kontekstu nie jesteśmy w stanie wywnioskować, o jaki typ „cover” chodzi.

Obrazek pochodzi z Facebooka.

17 – A serious leek

Ktoś otworzył szafkę kuchenną i poinformował, że:
Found a Serious Leek under the sink / Znalazłem „a Serious Leek” pod zlewem.

Czemu to jest śmieszne?

„A serious leek” to – poważny/groźny por; czyli, wypisz wymaluj, taki por, jakiego widzimy na zdjęciu. Słowo „leek” czyta się tak, jak „leak / przeciek”. Stąd „a serious leek / poważny por” brzmi dokładnie tak samo, jak – „a serious leak / poważny przeciek”.

Z samego słuchu nie odróżnimy „leek” od „leak”. Trzeba po prostu zajrzeć do szafki i wtedy będziemy wiedzieli, o którym z „leek/leak” nas właśnie poinformowano (miejmy nadzieję, że chodzi o „serious leek”).

Słówka:

leek [wymowa: liːk], rzeczownik, znaczenie:
– por (warzywo)

leak [wymowa: liːk], rzeczownik, znaczenie:
– przeciek

serious [wymowa: ˈsɪəriəs], przymiotnik, znaczenie:
– poważny – groźny, niebezpieczny; np. a serious illness / poważna choroba
– poważny – na serio, nieżartujący; np. Please don’t laugh – I’m being serious / Proszę, nie śmiej się – ja mówię poważnie (choć tam nie ma „mówię” tylko „jestem / I am being” to tak należy rozumieć to zdanie); Are you serious? // Mówisz poważnie?/Ty tak na serio?

Zdjęcie pochodzi z Facebooka.

16 – A stage I am going through

Na górze zdjęcia dają nam poradę: no need to panic / nie ma potrzeby panikować
A na dole mamy wyjaśnienie, dlaczego nie ma potrzeby, byśmy panikowali: it’s just a stage I am going through

Czemu to jest śmieszne?

„it’s just a stage I am going through” można zrozumieć na dwa sposoby:

1 – dosłownie: to jest scena, przez którą przechodzę

2 – przenośnie (i tak zazwyczaj należy rozumieć to zdanie): to jest etap, przez który przechodzę

Słówka:

stage [wymowa: steɪdʒ], rzeczownik, znaczenie:
– etap, faza
– scena np. w teatrze

to wyrażenie jest bardziej popularne w wersji z rzeczownikiem „phase” (zamiast „stage”)

go through a phase
, wyrażenie, które oznacza:
– doświadczać jakiegoś etapu w życiu (np. zmiany, rozwoju, zawirowań)

Zdjęcie pochodzi z Facebooka.

 

15 – Time flies

Jedna z much postuluje:

– Don’t kill us! We’ve come from the future bearing an urgent message! / Nie zabijaj nas! Przybyłyśmy z przyszłości niosąc ważną wiadomość!

A na dole obrazka widzimy podpis: Time flies.

Czemu to jest śmieszne?

Słowo „flies” w „Time flies” można wziąć albo za rzeczownik, albo za czasownik. Rozważmy obie opcje:

– „flies” to rzeczownik, liczba mnoga od „fly / mucha” stąd mamy: Czasowe muchy (czyli muchy, z przyszłości, które posiadły umiejętność podróżowania w czasie)

– „flies” jest czasownikiem, trzecią formą liczby pojedynczej od „fly // lecieć, pędzić”, stąd mamy: Time flies / Czas pędzi

Słówka:

fly [wymowa: flaɪ], rzeczownik, znaczenie:
– mucha (Gbybyście chcieli się dowiedzieć co to jest „a fly on the wall”, to zapraszam tutaj)

fly [wymowa: flaɪ], czasownik, znaczenie:
– lecieć (o ptakach, owadach, samolotach)
– lecieć samolotem
– pilotować samolot
– pędzić, lecieć, bardzo szybko się poruszać

Zdjęcie pochodzi z Facebooka.

 

14 – Best not tell this guy any secrets

Nad zdjęciem pana, który wysypał masę fasolki na podłogę, mamy napis:

Best not tell this guy any secrets / Najlepiej nie powierzać temu gościowi żadnych sekretów.

Czemu to jest śmieszne?

Żeby zrozumieć humor tego obrazka, trzeba znać powiedzenie: to spill the beans. „To spill the beans” oznacza dosłownie: rozsypać fasolki. Jednak najczęściej „spill the beans” jest używane jako idiom, który należy rozumieć jako: wyjawić prawdę, wygadać sekret.

Także komuś, kto „spilt the beans // rozsypał fasolki/wygadał sekret” „best not tell any secrets / najlepiej nie mówić żadnych tajemnic”.

Zdjęcie pochodzi ze strony Odometer na Facebooku.

 

13 – This dog is inbred

Czemu to jest śmieszne?

Jeśli przyjrzymy się bliżej zdjęciu, to zauważymy, że nie przedstawia ono jakiegoś dziwnego psa, tylko kromkę białego chleba z oczami, w którą jakiś pies wsadził pysk. Także to zdjęcie nie przedstawia „inbred dog / psa (z) chowu wsobnego” tylko „dog in bread / psa w chlebie”.

Potomstwo osobników blisko spokrewnionych jest często chorobliwe i ma anomalie wyglądu. Z daleka rzeczywiście wygląda, że „This dog is inbred / Ten pies jest chowu wsobnego”.

Słówka:

bread [wymowa: bred], rzeczownik, znaczenie:
– chleb

inbred [wymowa: ˌɪnˈbred], przymiotnik, znaczenie:
– chowu wsobnego (stworzony przez krzyżowanie osobników blisko spokrewnionych); tytuł z prasy:
How royal inbreeding led to Europe’s darkest days: Monarchs who were most inbred were the worst leaders, study suggests – and Spain’s Charles II, whose parents were uncle and niece, fared worst of all
/ Jak królewskie małżeństwa z blisko spokrewnionymi (dosłownie: królewski chów wsobny) doprowadziły do najczarniejszych dni w Europie: Monarchowie, którzy mieli blisko spokrewnionych rodziców (dosłownie, którzy byli najbardziej z chowu wsobnego) byli najgorszymi przywódcami, badanie wskazuje – i hiszpański Karol II, którego rodzicami byli wujek i ciocia, wypadł najgorzej ze wszystkich; w języku polskim nie mówi się o ludziach, że są chowu wsobnego, tylko raczej – ich rodzice byli blisko spokrewnieni
– wrodzony (cecha, charakterystyka silnie osadzona w danej osobie); np. inbred ambition / wrodzona ambicja

Możemy się domyślić, że „inbred” jest spokrewnione z czasownikiem „to breed / rozmnażać się (o zwierzętach), hodować”. Jest to nieregularny czasownik i jego dwie kolejne formy (czas przeszły i imiesłów bierny) to – bred. The labradoodle was bred to be a low-allergen dog / Labradoodle (krzyżówka labradora z pudlem) został wyhodowany by być niskoalergicznym psem; „bred / rozmnożony, wyhodowany”, „inbred / chowu wsobnego”. Nie ma czasownika „inbred”, ale jest rzeczownik „inbreeding / chów wsobny”.

Zdjęcie pochodzi ze strony Twisted Tails Pugs na Facebooku.

 

12 – Eat Prey, Love

W „Animal book club / Zwierzęcym klubie książki” Krokodyl zapowiada dzieło, o którym będzie rozmowa – And our next title is „Eat Prey, Love” / A naszym kolejny tytułem jest – „Eat Prey, Love”.

Królikowi skwaśniała mina i pomyślał sobie: I don’t think I’m going to like this one! / Nie sądzę, że będę lubił tamtą (książkę)!

Czemu to jest śmieszne?

Istnieje książka o podobnym tytule – „Eat, Pray, Love” / „Jedz, módl się, kochaj” amerykańskiej pisarki Elizabeth Gilbert.

Ta natomiast, której królik nie lubi, ma prawie identyczny tytuł, bo różni się w niej tylko drugie słowo i brakuje tam jednego przecinka – „Eat Prey, Love”.

„Prey”, jak wyjaśniłam we wpisie „Stalking i mobbing”, oznacza – ofiarę, w sensie – zwierzę, na które polują drapieżcy. Stąd „Eat Prey, Love” przetłumaczymy na: „Jedz zwierzynę (ofiary, jakie upolujesz), Kochaj”. No w sumie to byłby idealny tytuł na poradnik życiowy dla drapieżców. No i w sumie, jeśli się spojrzy na obrazek, to Krokodylowi, Wilkowi i Niedźwiedziowi całkiem podoba się ta nowa pozycja książkowa.

Słówka:

pray [wymowa: preɪ], czasownik, znaczenie:
– modlić się
– mieć wielką nadzieję, że coś, czego się bardzo pragnie, się stanie

prey [wymowa: preɪ], rzeczownik, znaczenie:
– ssaki, ptaki itp. na które inne zwierzęta polują i którymi się żywią; żer, ofiara; np. The lion will often stalk its prey for hours / Lew zwykle będzie skradał się do swojej ofiary (śledził swoją ofiarę) godzinami
– osoba, która została pokrzywdzona lub oszukana przez kogoś nieuczciwego; np. Older people can be easy prey for fraudsters / Starsi ludzie mogą być łatwym kąskiem (łatwym celem) dla oszustów

Rysunek pochodzi ze strony Life, Fun, and-? na Facebooku.

 

11 – I was nuts

Wiewiórka leży na kozetce u psychoanalityka i się zwierza:

When I learned, ‘You are what you eat’, I realized I was nuts / Kiedy dowiedziałam się, (że) „Jesteś tym, co jesz” , zdałam sobie sprawę, że byłam nuts.

“To learn” znamy jako „uczyć się”, ale ten czasownik można też tłumaczyć na „dowiedzieć się” (czyli niejako „zdobyć wiedzę”).

You are what you eat / Jesteś tym, co jesz, to popularne powiedzenie. Był nawet program w telewizji pod tym właśnie tytułem, w którym uczestnikom wpajano zasady zdrowego odżywiania.

Czemu to jest śmieszne?

Słowo „nuts”, jako rzeczownik, oznacza – „orzechy”. Tutaj jest on jednak w funkcji przymiotnika i rozumiemy je jako: szalony, szurnięty. Stąd wiewiórka, która głównie żywi się orzechami, stwierdziła, zgodnie z powiedzeniem „Jesteś tym, co jesz”, że oszalała. Słowo „nut” ma wiele zastosowań w języku angielskim (nie tylko botaniczno-kulinarne).

„Nut”, „nutter”, „nutty”, czy „nuts” służą do mówienia o jakiejś obsesji, szaleństwie, a „nuthouse” (orzechowy dom 😉 ) to dawne, potoczne określenie szpitala psychiatrycznego (coś, jak nasze „wariatkowo”). Obecnie to słowo w tym znaczeniu nie jest poprawne politycznie (PC); można je natomiast używać w sensie żartobliwym.

Rysunek pochodzi ze strony We love animals na Facebooku.

 

Wróć do (głównej) Czemu to jest śmieszne?