Czemu to jest śmieszne? – seria II (rysunki 11 – )

11 – I was nuts

Wiewiórka leży na kozetce u psychoanalityka i się zwierza:

When I learned, ‘You are what you eat’, I realized I was nuts / Kiedy dowiedziałam się, (że) „Jesteś tym, co jesz” , zdałam sobie sprawę, że byłam nuts.

“To learn” znamy jako „uczyć się”, ale ten czasownik można też tłumaczyć na „dowiedzieć się” (czyli niejako „zdobyć wiedzę”).

You are what you eat / Jesteś tym, co jesz, to popularne powiedzenie. Był nawet program w telewizji pod tym właśnie tytułem, w którym uczestnikom wpajano zasady zdrowego odżywiania.

Czemu to jest śmieszne?

Słowo „nuts”, jako rzeczownik, oznacza – „orzechy”. Tutaj jest on jednak w funkcji przymiotnika i rozumiemy je jako: szalony, szurnięty. Stąd wiewiórka, która głównie żywi się orzechami, stwierdziła, zgodnie z powiedzeniem „Jesteś tym, co jesz”, że oszalała. Słowo „nut” ma wiele zastosowań w języku angielskim (nie tylko botaniczno-kulinarne).

„Nut”, „nutter”, „nutty”, czy „nuts” służą do mówienia o jakiejś obsesji, szaleństwie, a „nuthouse” (orzechowy dom 😉 ) to dawne, potoczne określenie szpitala psychiatrycznego (coś, jak nasze „wariatkowo”). Obecnie to słowo w tym znaczeniu nie jest poprawne politycznie (PC); można je natomiast używać w sensie żartobliwym.

Rysunek pochodzi ze strony We love animals na Facebooku.

12 – Eat Prey, Love

W „Animal book club / Zwierzęcym klubie książki” Krokodyl zapowiada dzieło, o którym będzie rozmowa – And our next title is „Eat Prey, Love” / A naszym kolejny tytułem jest – „Eat Prey, Love”.

Królikowi skwaśniała mina i pomyślał sobie: I don’t think I’m going to like this one! / Nie sądzę, że będę lubił tamtą (książkę)!

Czemu to jest śmieszne?

Istnieje książka o podobnym tytule – „Eat, Pray, Love” / „Jedz, módl się, kochaj” amerykańskiej pisarki Elizabeth Gilbert.

Ta natomiast, której królik nie lubi, ma prawie identyczny tytuł, bo różni się w niej tylko drugie słowo i brakuje tam jednego przecinka – „Eat Prey, Love”.

„Prey”, jak wyjaśniłam we wpisie „Stalking i mobbing”, oznacza – ofiarę, w sensie – zwierzę, na które polują drapieżcy. Stąd „Eat Prey, Love” przetłumaczymy na: „Jedz zwierzynę (ofiary, jakie upolujesz), Kochaj”. No w sumie to byłby idealny tytuł na poradnik życiowy dla drapieżców. No i w sumie, jeśli się spojrzy na obrazek, to Krokodylowi, Wilkowi i Niedźwiedziowi całkiem podoba się ta nowa pozycja książkowa.

Słówka:

pray [wymowa: preɪ], czasownik, znaczenie:
– modlić się
– mieć wielką nadzieję, że coś, czego się bardzo pragnie, się stanie

prey [wymowa: preɪ], rzeczownik, znaczenie:
– ssaki, ptaki itp. na które inne zwierzęta polują i którymi się żywią; żer, ofiara; np. The lion will often stalk its prey for hours / Lew zwykle będzie skradał się do swojej ofiary (śledził swoją ofiarę) godzinami
– osoba, która została pokrzywdzona lub oszukana przez kogoś nieuczciwego; np. Older people can be easy prey for fraudsters / Starsi ludzie mogą być łatwym kąskiem (łatwym celem) dla oszustów

Rysunek pochodzi ze strony Life, Fun, and-? na Facebooku.

 

Wróć do (głównej) Czemu to jest śmieszne?

%d bloggers like this: