Czemu to jest śmieszne? – seria II (obrazki 11 – )

17 – A serious leek

Ktoś otworzył szafkę kuchenną i poinformował, że:
Found a Serious Leek under the sink / Znalazłem „a Serious Leek” pod zlewem.

Czemu to jest śmieszne?

„A serious leek” to – poważny/groźny por; czyli, wypisz wymaluj, taki por, jakiego widzimy na zdjęciu. Słowo „leek” czyta się tak, jak „leak / przeciek”. Stąd „a serious leek / poważny por” brzmi dokładnie tak samo, jak – „a serious leak / poważny przeciek”.

Z samego słuchu nie odróżnimy „leek” od „leak”. Trzeba po prostu zajrzeć do szafki i wtedy będziemy wiedzieli, o którym z „leek/leak” nas właśnie poinformowano (miejmy nadzieję, że chodzi o „serious leek”).

Słówka:

leek [wymowa: liːk], rzeczownik, znaczenie:
– por (warzywo)

leak [wymowa: liːk], rzeczownik, znaczenie:
– przeciek

serious [wymowa: ˈsɪəriəs], przymiotnik, znaczenie:
– poważny – groźny, niebezpieczny; np. a serious illness / poważna choroba
– poważny – na serio, nieżartujący; np. Please don’t laugh – I’m being serious / Proszę, nie śmiej się – ja mówię poważnie (choć tam nie ma „mówię” tylko „jestem / I am being” to tak należy rozumieć to zdanie); Are you serious? // Mówisz poważnie?/Ty tak na serio?

Zdjęcie pochodzi z Facebooka.

16 – A stage I am going through

Na górze zdjęcia dają nam poradę: no need to panic / nie ma potrzeby panikować
A na dole mamy wyjaśnienie, dlaczego nie ma potrzeby, byśmy panikowali: it’s just a stage I am going through

Czemu to jest śmieszne?

„it’s just a stage I am going through” można zrozumieć na dwa sposoby:

1 – dosłownie: to jest scena, przez którą przechodzę

2 – przenośnie (i tak zazwyczaj należy rozumieć to zdanie): to jest etap, przez który przechodzę

Słówka:

stage [wymowa: steɪdʒ], rzeczownik, znaczenie:
– etap, faza
– scena np. w teatrze

to wyrażenie jest bardziej popularne w wersji z rzeczownikiem „phase” (zamiast „stage”)

go through a phase
, wyrażenie, które oznacza:
– doświadczać jakiegoś etapu w życiu (np. zmiany, rozwoju, zawirowań)

Zdjęcie pochodzi z Facebooka.

 

15 – Time flies

Jedna z much postuluje:

– Don’t kill us! We’ve come from the future bearing an urgent message! / Nie zabijaj nas! Przybyłyśmy z przyszłości niosąc ważną wiadomość!

A na dole obrazka widzimy podpis: Time flies.

Czemu to jest śmieszne?

Słowo „flies” w „Time flies” można wziąć albo za rzeczownik, albo za czasownik. Rozważmy obie opcje:

– „flies” to rzeczownik, liczba mnoga od „fly / mucha” stąd mamy: Czasowe muchy (czyli muchy, z przyszłości, które posiadły umiejętność podróżowania w czasie)

– „flies” jest czasownikiem, trzecią formą liczby pojedynczej od „fly // lecieć, pędzić”, stąd mamy: Time flies / Czas pędzi

Słówka:

fly [wymowa: flaɪ], rzeczownik, znaczenie:
– mucha (Gbybyście chcieli się dowiedzieć co to jest „a fly on the wall”, to zapraszam tutaj)

fly [wymowa: flaɪ], czasownik, znaczenie:
– lecieć (o ptakach, owadach, samolotach)
– lecieć samolotem
– pilotować samolot
– pędzić, lecieć, bardzo szybko się poruszać

Zdjęcie pochodzi z Facebooka.

 

14 – Best not tell this guy any secrets

Nad zdjęciem pana, który wysypał masę fasolki na podłogę, mamy napis:

Best not tell this guy any secrets / Najlepiej nie powierzać temu gościowi żadnych sekretów.

Czemu to jest śmieszne?

Żeby zrozumieć humor tego obrazka, trzeba znać powiedzenie: to spill the beans. „To spill the beans” oznacza dosłownie: rozsypać fasolki. Jednak najczęściej „spill the beans” jest używane jako idiom, który należy rozumieć jako: wyjawić prawdę, wygadać sekret.

Także komuś, kto „spilt the beans // rozsypał fasolki/wygadał sekret” „best not tell any secrets / najlepiej nie mówić żadnych tajemnic”.

Zdjęcie pochodzi ze strony Odometer na Facebooku.

 

13 – This dog is inbred

Czemu to jest śmieszne?

Jeśli przyjrzymy się bliżej zdjęciu, to zauważymy, że nie przedstawia ono jakiegoś dziwnego psa, tylko kromkę białego chleba z oczami, w którą jakiś pies wsadził pysk. Także to zdjęcie nie przedstawia „inbred dog / psa (z) chowu wsobnego” tylko „dog in bread / psa w chlebie”.

Potomstwo osobników blisko spokrewnionych jest często chorobliwe i ma anomalie wyglądu. Z daleka rzeczywiście wygląda, że „This dog is inbred / Ten pies jest chowu wsobnego”.

Słówka:

bread [wymowa: bred], rzeczownik, znaczenie:
– chleb

inbred [wymowa: ˌɪnˈbred], przymiotnik, znaczenie:
– chowu wsobnego (stworzony przez krzyżowanie osobników blisko spokrewnionych); tytuł z prasy:
How royal inbreeding led to Europe’s darkest days: Monarchs who were most inbred were the worst leaders, study suggests – and Spain’s Charles II, whose parents were uncle and niece, fared worst of all
/ Jak królewskie małżeństwa z blisko spokrewnionymi (dosłownie: królewski chów wsobny) doprowadziły do najczarniejszych dni w Europie: Monarchowie, którzy mieli blisko spokrewnionych rodziców (dosłownie, którzy byli najbardziej z chowu wsobnego) byli najgorszymi przywódcami, badanie wskazuje – i hiszpański Karol II, którego rodzicami byli wujek i ciocia, wypadł najgorzej ze wszystkich; w języku polskim nie mówi się o ludziach, że są chowu wsobnego, tylko raczej – ich rodzice byli blisko spokrewnieni
– wrodzony (cecha, charakterystyka silnie osadzona w danej osobie); np. inbred ambition / wrodzona ambicja

Możemy się domyślić, że „inbred” jest spokrewnione z czasownikiem „to breed / rozmnażać się (o zwierzętach), hodować”. Jest to nieregularny czasownik i jego dwie kolejne formy (czas przeszły i imiesłów bierny) to – bred. The labradoodle was bred to be a low-allergen dog / Labradoodle (krzyżówka labradora z pudlem) został wyhodowany by być niskoalergicznym psem; „bred / rozmnożony, wyhodowany”, „inbred / chowu wsobnego”. Nie ma czasownika „inbred”, ale jest rzeczownik „inbreeding / chów wsobny”.

Zdjęcie pochodzi ze strony Twisted Tails Pugs na Facebooku.

 

12 – Eat Prey, Love

W „Animal book club / Zwierzęcym klubie książki” Krokodyl zapowiada dzieło, o którym będzie rozmowa – And our next title is „Eat Prey, Love” / A naszym kolejny tytułem jest – „Eat Prey, Love”.

Królikowi skwaśniała mina i pomyślał sobie: I don’t think I’m going to like this one! / Nie sądzę, że będę lubił tamtą (książkę)!

Czemu to jest śmieszne?

Istnieje książka o podobnym tytule – „Eat, Pray, Love” / „Jedz, módl się, kochaj” amerykańskiej pisarki Elizabeth Gilbert.

Ta natomiast, której królik nie lubi, ma prawie identyczny tytuł, bo różni się w niej tylko drugie słowo i brakuje tam jednego przecinka – „Eat Prey, Love”.

„Prey”, jak wyjaśniłam we wpisie „Stalking i mobbing”, oznacza – ofiarę, w sensie – zwierzę, na które polują drapieżcy. Stąd „Eat Prey, Love” przetłumaczymy na: „Jedz zwierzynę (ofiary, jakie upolujesz), Kochaj”. No w sumie to byłby idealny tytuł na poradnik życiowy dla drapieżców. No i w sumie, jeśli się spojrzy na obrazek, to Krokodylowi, Wilkowi i Niedźwiedziowi całkiem podoba się ta nowa pozycja książkowa.

Słówka:

pray [wymowa: preɪ], czasownik, znaczenie:
– modlić się
– mieć wielką nadzieję, że coś, czego się bardzo pragnie, się stanie

prey [wymowa: preɪ], rzeczownik, znaczenie:
– ssaki, ptaki itp. na które inne zwierzęta polują i którymi się żywią; żer, ofiara; np. The lion will often stalk its prey for hours / Lew zwykle będzie skradał się do swojej ofiary (śledził swoją ofiarę) godzinami
– osoba, która została pokrzywdzona lub oszukana przez kogoś nieuczciwego; np. Older people can be easy prey for fraudsters / Starsi ludzie mogą być łatwym kąskiem (łatwym celem) dla oszustów

Rysunek pochodzi ze strony Life, Fun, and-? na Facebooku.

 

11 – I was nuts

Wiewiórka leży na kozetce u psychoanalityka i się zwierza:

When I learned, ‘You are what you eat’, I realized I was nuts / Kiedy dowiedziałam się, (że) „Jesteś tym, co jesz” , zdałam sobie sprawę, że byłam nuts.

“To learn” znamy jako „uczyć się”, ale ten czasownik można też tłumaczyć na „dowiedzieć się” (czyli niejako „zdobyć wiedzę”).

You are what you eat / Jesteś tym, co jesz, to popularne powiedzenie. Był nawet program w telewizji pod tym właśnie tytułem, w którym uczestnikom wpajano zasady zdrowego odżywiania.

Czemu to jest śmieszne?

Słowo „nuts”, jako rzeczownik, oznacza – „orzechy”. Tutaj jest on jednak w funkcji przymiotnika i rozumiemy je jako: szalony, szurnięty. Stąd wiewiórka, która głównie żywi się orzechami, stwierdziła, zgodnie z powiedzeniem „Jesteś tym, co jesz”, że oszalała. Słowo „nut” ma wiele zastosowań w języku angielskim (nie tylko botaniczno-kulinarne).

„Nut”, „nutter”, „nutty”, czy „nuts” służą do mówienia o jakiejś obsesji, szaleństwie, a „nuthouse” (orzechowy dom 😉 ) to dawne, potoczne określenie szpitala psychiatrycznego (coś, jak nasze „wariatkowo”). Obecnie to słowo w tym znaczeniu nie jest poprawne politycznie (PC); można je natomiast używać w sensie żartobliwym.

Rysunek pochodzi ze strony We love animals na Facebooku.

 

Wróć do (głównej) Czemu to jest śmieszne?

%d bloggers like this: