Czy Ania z Zielonego Wzgórza była „queer”? – dodatek

Fragment z książki pt. Ania z Zielonego Wzgórza:
“I think he [Matthew] is lovely, “ said Anne reproachfully. “He is so very sympathetic. He didn’t mind how much I talked — he seemed to like it. I felt that he was a kindred spirit as soon as ever I saw him.”
You’re both queer enough, if that’s what you mean by kindred spirits, “ said Marilla with a sniff.

Tłumaczenie:
“Sądzę, że on [Mateusz; Ania została adoptowana przez rodzeństwo – Marylę i Mateusza Cuthbert] jest kochany”, powiedziała z wyrzutem Ania. „On jest taki życzliwy. Nie miał nic przeciwko temu, jak dużo mówiłam – wydawało się, że to lubi. Miałam wrażenie, że on jest bratnią duszą, kiedy zobaczyłam go po raz pierwszy.”
Oboje jesteście wystarczająco dziwni, jeśli to jest to, co rozumiesz jako bratnie dusze”, opowiedziała Maryla kręcąc nosem.

 

kindred spirit [wymowa: ˌkɪn.drəd ˈspɪr.ɪt], rzeczownik, znaczenie:
– (staromodnie) osoba, która ma podobne poglądy, odczucia i zainteresowania; bratnia dusza

queer [wymowa: kwɪə(r)], przymiotnik, znaczenie:
– (staromodnie) dziwny, nietypowy, niespodziewany

 

Wróć do: Czy Ania z Zielonego Wzgórza była „queer”?