Nawet nie wiecie, jak dużo wiecie o słowie „bull”

Słowo „bull” chyba najbardziej kojarzy się dziś z Red Bull (Czerwony Byk) – popularnym napojem energetycznym, który doda ci skrzyyydeł! Słowo to napotkamy też w nazwach ras psów: bulldog („pies na byki”), bull terrier i bull mastiff. Rasa buldogów została stworzona do walki z przywiązanym do słupa bykiem – grupa psów (na poszczególne psy stawiano zakłady) osaczała byka. Ten, który złapał byka za nos i przycisnął go do ziemi, był zwycięzcą. Bull terrier i bull mastiff powstały z dalszego krzyżowania buldoga.

Słowem „bull” nazwiemy po angielsku samca słonia lub innego, dużego gatunku zwierzęcia (jednak nie jelenia, jak w języku polskim; samiec jelenia to „stag”).

Bull i bullshit

That’s a load of bull! / To jest sterta bzdur! Choć częściej raczej usłyszymy wulgarne: That’s a load of bullshit! / To jest sterta g*wnianych bzdur! („shit” to wulgarne określenie na kupę, g*wno).

Bulldozer i bulldoze

Bulldozer” z pewnością rozpoznajecie jako – buldożer. W języku angielskim istnieje czasownik „to bulldoze”, czyli – używać buldożera, niszczyć nim np. budynki. Ten wyraz ma jeszcze dwa znaczenia: przepchnąć się, przepchnąć coś (np. He bulldozed his way to victory / Dopchał się do zwycięstwa) oraz zmusić kogoś do czegoś (np. They bulldozed him into selling / Zmusili go do sprzedaży).

Jak podaje „Słownik etymologiczny”, to ostatnie znaczenie „bulldoze” było historycznie pierwszym. Powstało ono od rzeczownika „bulldose”, który oznaczał „solidne bicie, solidna chłosta”; a dokładniej: „dose / dawka” odpowiednia na „bull/byka”. „Bulldose” było slangowym określeniem zastraszenia, jakiego obiektem byli czarnoskórzy wyborcy podczas amerykańskich wyborów prezydenckich 1876 r. (Więcej o tym w Materiałach źródłowych, ale zasadniczo celem bullingu było, by czarnoskórzy wyborcy albo głosowali na Demokratę, albo nie głosowali wcale).

Bullying

Bullying” to: dręczenie, dokuczanie, zastraszanie. Zauważyłam, że tego angielskiego terminu używa się także w polskich mediach. O bullingu najczęściej mówi się w kontekście szkoły; By law, all state schools must have a behaviour policy in place that includes measures to prevent all forms of bullying among pupils / Wg prawa wszystkie państwowe szkoły muszą posiadać aktualny kod zachowania (pewien zestaw zasad zachowania, jaki obowiązuje w danej szkole), który zawiera metody zapobiegania wszelkim formom dręczenia wśród uczniów.

Bully

„Bullying” pochodzi od czasownika „to bully / dręczyć, dokuczać”; przykład z prasy z końca maja (z pewnością kojarzycie to tragiczne wydarzenie): Texas school shooter Salvador Ramos was bullied at school because of the clothes he wore and because his family was poor, former classmate says / Szkolny strzelec z Teksasu (angielska wersja jest tutaj bardziej opisowa, w polskiej prasie nazywano go albo napastnikiem, albo zabójcą) Salvador Ramos był prześladowany w szkole z powodu ubrań, jakie nosił i dlatego, (że) jego rodzina była biedna, mówi były kolega z klasy.

Inni „classmates / koledzy z klasy” z kolei twierdzą, że: Salvador Ramos was a bully who provoked other people in order to pick fights and was seen hurting dogs / Salvador Ramos był dręczycielem, który prowokował innych ludzi, żeby zaczynali z nim bójki i był widziany, (gdy) krzywdził psy.

 

Strefa Kujona:

bull [wymowa: bʊl], rzeczownik, znaczenie:
– byk (samiec bydła )
– samiec słonia, wieloryba lub innych dużych zwierząt
– (finanse) osoba, która kupuje udziały w firmie z nadzieją, że wkrótce je sprzeda po wyższej cenie
– bulla papieska (list lub dokument papieski)
– (mowa potoczna) ściema, bzdura, kit (pomysły, wypowiedzi i przekonania, które uważasz za głupie i nieprawdziwe)
– (też: bullseye) centrum tarczy w grze w strzałki lub łucznictwie (też: rzut, który trafia w centrum tarczy)

bullshit [ˈbʊlʃɪt], rzeczownik, znaczenie:
– (slang, wulgarnie) g*wno prawda, bzdura, brednia

bulldozer [ˈbʊlˌdəʊ.zə(r)], rzeczownik, znaczenie:
– buldożer, ciężki pojazd służący do przesuwania kamieni i ziemi

bulldoze [wymowa: ˈbʊldəʊz], czasownik, znaczenie:
– niszczyć budynki, drzewa itp. przy pomocy buldożera; wyburzać
– przepchnąć się (gdzieś), przepchnąć coś (gdzieś); np. He bulldozed his way to victory / Dopchał się do zwycięstwa
(Mam wrażenie, że w tym znaczeniu „bulldoze” jest negatywne, choć słowniki o tym nie wspominają. Dlatego, by potwierdzić swoją tezę, zaczęłam szukać w necie. Znalazłam dwa przykłady w prasie. W obu przykładach o danych osobach piszą redaktorzy, którzy nie darzą sympatią osoby, o której piszą. A oto te przykłady: Harvey Weinstein bulldozed his way back to the top / Harvey Weinstein dopchał się na szczyt; Trump bulldozes his way through debate with mix of attacks, insults and falsehoods / Trump przepycha się przez debatę mieszanią ataków, obelg i kłamstw)
– zmusić kogoś do czegoś; np. They bulldozed him into selling / Zmusili go do sprzedaży

bullying [wymowa: ˈbʊl.i.ɪŋ], rzeczownik, znaczenie:
– dręczenie, znęcanie się, dokuczanie, zmuszanie, zastraszanie (zachowanie, które krzywdzi i zastrasza słabsze osoby, często też zmusza je do robienia czegoś, czego one nie chcą robić)

bully [wymowa: ˈbʊli], czasownik, znaczenie:
– zastraszać, dręczyć, dokuczać; np. He was bullied at school / Dokuczano mu w szkole
– bully (somebody) into (something / doing something) – zmuszać (kogoś) do (czegoś / robienia czegoś); np. A war journalist who claimed the BBC bullied her into a dangerous assignment has won a £40,000 payout / Korespondentka wojenna, która twierdziła, że BBC (państwowa telewizja w Wielkiej Brytanii) zmusiła ją do niebezpiecznego zadania wygrałą 40 000 £ odszkodowania

bully [wymowa: ˈbʊl.i], rzeczownik, znaczenie:
– dręczyciel; ktoś, kto krzywdzi lub grozi komuś (innym) często przez pewien czas (nie jest jednorazowa sytuacja) i często też zmusza innych do robienia czegoś, czego oni nie chcą robić

Strefa Zaciętego Kujona:

bully for you! – też mi coś! wielkie mi coś! wielka rzecz! (mowa potoczna, wyrażenie używane, by pokazać, że nie zrobiło na tobie wrażenia to, co ktoś powiedział lub zrobił)

bully pulpit [wymowa: ˈbʊli pʊlpɪt], rzeczownik, znaczenie:
– wysoka pozycja dająca władzę, która umożliwia dotarcie do szerszej publiczności (czyli kiedy można jakieś pomysły, idee próbować przeforsować lub dotrzeć z informacją do wielu ludzi); np. He intends to use the presidency as a bully pulpit to promote family values / Zamierza użyć prezydentury (okresu, kiedy pełni funkcję prezydenta) jako momentu (okazji, dobrego czasu) na promowanie wartości rodzinnych

bully boy [wymowa: ˈbʊl.i ˌbɔɪ], rzeczownik, znaczenie:
– (mowa potoczna) brutalny i groźny mężczyzna, zwłaszcza taki, któremu płacą za krzywdzenie lub nastraszenie kogoś; oprych, zbój, zbir

 

Materiały źródłowe:

słówka

inne

 

Zdjęcie przedstawia buldoga Maxa ze słynnego w latach 80-tych i 90-tych amerykańskiego serialu „Gliniarz i Prokurator” (w oryginale: Jake and the Fatman) . Buldog należał do aktora Williama Conrada, który odgrywał rolę prokuratora. Obaj są na zdjęciu. Fotografia pochodzi z portalu Rotten Tomatoes.