Czy „hazard” to – hazard?

Pamiętam chłopaka ze szkoły średniej, który nosił koszulkę z napisem Biohazard. Biohazard to był amerykański zespół punkowo – metalowo – hiphopowy. Usiłowałam odcyfrować jego nazwę; jasne, że „bio” to „biologiczny”, ale co ten „hazard” tam robi? Biologiczny hazard?

Różne typy “hazards”

Na „hazard” w Wielkiej Brytanii można natknąć się w nieoczekiwanych miejscach:

It’s important you know how to spot hazards and react to them in the right way. It will keep you and other road users safe / To ważne, byś wiedział, jak spostrzec hazards i jak reagować na nie we właściwy sposób. To sprawi, że ty i inni użytkownicy drogi będziecie bezpieczni.

Ów tekst wymienia takie przykłady “hazards”:

people crossing the road, cars coming out of driveways, people on bikes, potholes in the road and roadworks / ludzie przechodzący przez ulicę, samochody wyjeżdżające z podjazdów, ludzie na rowerach, dziury w jezdni i roboty drogowe.

Pewnie już się domyśliliście, że “hazard” to po angielsku: zagrożenie, niebezpieczeństwo, ryzyko. No i mamy rozwiązanie! Hazards on the road to “niebezpieczeństwa na drodze”, a biohazard to “zagrożenie biologiczne”.

Już nie dziwią ostrzeżenia, że coś “poses a fire hazard / stanowi zagrożenie pożarem” lub “could be a health hazard / może być zagrożeniem dla zdrowia”.

Skąd wziął się angielski “hazard” i jak zmieniał znaczenie?

Rzeczownik “hazard” pochodzi prawdopodobnie z języka arabskiego i tam oznaczał – kostkę do gry. Słowo to przejęli Francuzi, a jego znaczenie zmieniło się u nich aż dwa razy. Na początku oznaczało: okazje/ryzyko w grze; a następnie – okazje/ryzyko w życiu. W Anglii „hazard” wyewoluował do: ryzyko straty lub szkody.

To hazard a guess

Czasownik “to hazard” różni się znaczeniem od rzeczownika; może oznaczać:

I wouldn’t like to hazard a guess // Nie chciałbym ryzykować/próbować zgadywać;

albo:

Careless drivers hazard other people’s lives as well as their own // Beztroscy kierowcy ryzykują/narażają życie innych ludzi, jak również swoje.

Jak w takim razie będzie „hazard” po angielsku?

Trzeba się z tym pogodzić, że „hazard” tłumaczymy nie na „hazard” ale na – zagrożenie. Natomiast polski hazard to po angielsku – gambling, od: to gamble / uprawiać hazard.

 

Strefa Kujona:

hazard [wymowa: ˈhæz.əd], rzeczownik, znaczenie:
– zagrożenie, niebezpieczeństwo, ryzyko; np. fire hazard / zagrożenie pożarem, health hazard / zagrożenie dla zdrowia

hazard [wymowa: ˈhæz.əd], czasownik, znaczenie:
– zaryzykować – w sensie: spróbować coś zgadnąć, coś zaproponować itp.
– (formalnie) zaryzykować zrobienie czegoś, co może spowodować czyjąś krzywdę lub szkodę na mieniu; narazić kogoś/coś; np. Careless drivers hazard other people’s lives as well as their own // Beztroscy kierowcy ryzykują/narażają życie innych ludzi, jak również swoje

hazardous [wymowa: ˈhæz.ə.dəs], przymiotnik, znaczenie:
– (o substancjach, materiałach, czynnościach lub warunkach) niebezpieczny, ryzykowny, szkodliwy; to znaczenie mamy w COSHH (pewnie wielu z Was pracujących na Wyspach uczyło się zasad COSHH): Control of Substances Hazardous to Health / kontrola substancji szkodliwych dla zdrowia

 

Materiały źródłowe:


słówka

inne

 

Grafika, przedstawiająca ostrzeżenie przed biohazard / zagrożeniem biologicznym, pochodzi z profilu Clker-Free-Vector-Images.