Prince William – the heir

Skoro książę Harry, jak mówi tytuł jego autobiografii, jest the spare // drugim dzieckiem/”zapasowym”, to książę William jest the heir // sukcesorem/pierwszym dzieckiem.

„Heir” jest rzadko używanym słowem, ale fani pewnych typów literatury mogli już się z nim zetknąć…

Główny bohater „Władcy Pierścieni” Frodo jest „the heir of Bilbo, the Ring-finder / następcą Bilba, znalazcy Pierścienia”. Natomiast w „Harrym Potterze i Komnacie Tajemnic” jest mowa o dziedzicu domu Slytherin (= the heir of Slytherin), który jako jedyny może otworzyć wyżej wspomnianą komnatę i wypuścić z niej Bazyliszka.

“Heir” w codziennej rozmowie raczej nam się nie przyda, bardziej przydatne będą słowa z nim spokrewnione: heritage, heredity i hereditary.

Światowe dziedzictwo

There are 17 UNESCO World Heritage Sites in Poland, 15 of which are cultural, and two are natural sites. The first two sites inscribed on the World Heritage List were Wieliczka Salt Mine and Historic Centre of Kraków / Jest 17 miejsc w Polsce (wpisanych) na listę światowego dziedzictwa (organizacji) UNESCO (= United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization / Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Edukacji, Nauki i Kultury), 15 z nich są obiektami kulturowymi, a dwa – obiektami przyrodniczymi. Pierwszymi dwoma miejscami wpisanymi na listę światowego dziedzictwa była Kopalnia Soli w Wieliczce i Stare Miasto w Krakowie.

Heritage” przetłumaczymy na: dziedzictwo i pochodzenie (np. I am of Polish heritage / Mam polskie pochodzenie).

Dziedziczność i dziedziczne

Heredity was for a long time one of the most puzzling and mysterious phenomena of nature. This was so because the sex cells, which form the bridge across which heredity must pass between the generations, are usually invisible to the naked eye. Only after the invention of the microscope early in the 17th century and the subsequent discovery of the sex cells could the essentials of heredity be grasped / Dziedziczność była przez długi czas jedną z najbardziej zagadkowych i tajemniczych zjawisk w naturze. Było tak dlatego, że komórki płciowe [komórki jajowe i plemniki], które tworzą „most”, przez który dziedziczność musi przejść pomiędzy pokoleniami, są zwykle niewidoczne dla (gołego) oka. Dopiero po wynalezieniu mikroskopu na początku XVII wieku i późniejszym odkryciu komórek płciowych podstawy dziedziczenia mogły zostać pojęte.

Od „heredity / dziedziczność” pochodzi przymiotnik „hereditary / dziedziczne” (np. hereditary diseases / choroby dziedziczne).

Zaręczynowy pierścionek księżnej Diany

Ów pierścionek z szafirem dostał w posiadanie książę William (the heir / najstarsze dziecko), a nosi go oczywiście jego żona – księżna Kate. Taka cenna rzecz, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, to po polsku pamiątka rodowa, a po angielsku – heirloom.

 

Strefa Kujona:


heir [wymowa: eə(r)], rzeczownik, znaczenie:
– sukcesor, następca, dziedzic, spadkobierca (osoba, która dziedziczy posiadłość, fortunę lub tytuł); np. King Charles III is the sovereign; his heir apparent is his elder son, William, Prince of Wales. William’s eldest child, Prince George, is second in line, followed by George’s younger sister, Princess Charlotte, before her younger brother, Prince Louis / Król Karol III jest monarchą; jego prawowitym następcą jest najstarszy syn William, książę Walii. Williama najstarsze dziecko – książę Jerzy jest drugi w linii do tronu, następnie Jerzego młodsza siostra – księżniczka Karolina, (która jest) przed jej młodszym bratem – księciem Ludwikiem.
– osoba, która kontynuuje działalność lub tradycję zaczętą przez kogoś innego; następca, spadkobierca; np. the president’s political heirs / polityczni spadkobiercy prezydenta

heiress [wymowa: eəˈres], rzeczownik, znaczenie:
– dziedziczka, spadkobierczyni, następczyni tronu

heritage [wymowa: ˈherɪtɪdʒ], rzeczownik, znaczenie:
– dziedzictwo, spuścizna (historia, obyczaje, zabytki, sztuka, które tworzą tożsamość jakiegoś państwa lub grupy społecznej); np. The Ambassador of the Republic of Poland in London Arkady Rzegocki said: “I would like to warmly invite everyone to join us in the Polish Heritage Days celebrations which for the third time will take place across the whole of the United Kingdom around the 3rd of May Constitution Day. Let’s share our culture and heritage with our neighbours, let’s challenge stereotypes, let’s showcase our openness, tolerance, and engagement in the life of local communities in the United Kingdom / Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie Arkady Rzegocki powiedział: „Chciałbym ciepło zaprosić każdego, by dołączył do nas w obchodach Dni Polskiego Dziedzictwa, które po raz trzeci odbędą się na terenie całego Zjednoczonego Królestwa około Trzeciego Maja (Dzień Konstytucji Majowej). Dzielmy się naszą kulturą i dziedzictwem z naszymi sąsiadami, kwestionujmy stereotypy, pokażmy naszą otwartość, tolerancję i zaangażowanie w życie lokalnych społeczności w Wielkiej Brytanii”
– pochodzenie (narodowe, etniczne, religijne itp.); np. Waldemar Januszczak, a BBC presenter and an art critic, is of Polish heritage / Waldemar Januszczak prezenter BBC i krytyk sztuki jest polskiego pochodzenia (jeśli ktoś nie zna tego pana, to tutaj jest link do filmiku na YouTube (po angielsku), gdzie pan Januszczak opowiada z brytyjskim poczuciem humoru i polską fantazją o ruchu w sztuce zwanym Młoda Polska

heredity [wymowa: həˈredəti], rzeczownik, znaczenie:
– dziedziczność (biologiczny proces przekazywania cech fizycznych i cech charakteru z rodziców na dzieci)

hereditary [wymowa: hɪˈred.ɪ.tər.i], przymiotnik, znaczenie:
– dziedziczny (o cechach, chorobach, tytułach szlacheckich, pozycjach w społeczności); np. a hereditary disease / choroba dziedziczna; Most monarchies are hereditary / Większość monarchii jest dziedzicznych

heirloom [wymowa: ˈeəluːm], rzeczownik, znaczenie:
– pamiątka rodowa (cenny obiekt, jaki należy do rodziny od wielu lat)

 

Materiały źródłowe:

słówka

inne

 

Zdjęcie przedstawia replikę pierścionka zaręczynowego księżnej Diany (matki książąt Williama i Harry’ego), który dziś należy do księżnej Kate. Fotografia pochodzi z Wikipedii.