Męczy Cię może the green-eyed monster?

Zapewne każdy zna rzeczownik monster /potwór. To słowo może też funkcjonować jako przymiotnik (np. monster truck / gigantyczny samochód wykorzystywany do pokazów) oraz czasownik (np. he was monstered by the press // został zaszczuty przez prasę).

Concrete monstrosities in Warsaw

Bardzo podobnym słowem do “monster” będzie – monstrosity:

The city has quite literally risen from the ashes. This is probably the reason that Warsaw is not built around a historic market square like most of the European cities. But it is rather spread across a huge space encompassing the colorful old town, concrete monstrosities of the post-war communist era, and impressive glass skyscrapers of the modern downtown area. / Miasto właściwie dosłownie powstało z popiołów. To prawdopodobnie jest powód, dla którego Warszawa nie jest zbudowana wokół zabytkowego placu targowego, jak większość europejskich miast. Ale jest raczej rozpostarta na dużej przestrzeni obejmującej barwne Stare Miasto, betonowe molochy powojennej, komunistycznej epoki i imponujące, szklane wieżowce nowoczesnej strefy centrum (miasta).

Bardzo znane monsters

Jest wiele znanych potworów: Cookie monster (Ciasteczkowy potwór z Ulicy Sezamkowej), Loch Ness Monster (Potwór z jeziora Loch Ness w Szkocji), czy Frankenstein monster. Tego ostatniego potwora możemy użyć też w formie przenośni; np.

As we build AI, we have to continually ask ourselves whether we are building a partner that will help enhance our lives, or a Frankenstein’s monster / Podczas gdy budujemy AI (artificial inteligence / sztuczną inteligencję), powinniśmy ciągle zadawać sobie pytanie, czy my budujemy partnera, który pomoże poprawić nasze życie, czy potwora Frankensteina (coś, co kiedyś wymknie się nam spod kontroli i nam zaszkodzi).

Może właśnie teraz męczy Cię the green-eyed monster?

Nikt z nas nie wierzy już w potwory mieszkające pod łóżkiem, ale od czasu do czasu męczy nas zielonooki potwór:

Studies have supported the idea that Facebook seems to bring out the green eyed monster, arguing that it exposes people to ambiguous information about their partner to which they wouldn’t otherwise have had access / Badania potwierdzają pogląd, że Facebook wydaje się wydobywać zazdrość, dowodząc, że on naraża ludzi na dwuznaczne informacje o ich partnerze, do których oni w innym przypadku nie mieliby dostępu.

The green-eyed monster, jako uosobienie zazdrości, ma swoje źródło w dramacie „Otello” Wiliama Szekspira.

 

Strefa Kujona:

O rzeczowniku monster pisałam tutaj.

monster [wymowa: ˈmɒn.stə(r)], czasownik, znaczenie:
– (potocznie) bardzo mocno kogoś krytykować lub bardzo źle kogoś traktować; np. he was monstered by the media / został ostro skrytykowany przez media

monster [wymowa: ˈmɒn.stə(r)], przymiotnik, znaczenie:
– (potocznie) gigantyczny, wielki

monster truck [wymowa: ˌmɒnstə ˈtrʌk], rzeczownik, znaczenie:
– bardzo duży samochód z wysokim zawieszeniem i wielkimi kołami, wykorzystywany do pokazów i wyścigów; tutaj można zobaczyć, jak monster truck wygląda

monstrosity [wymowa: mɒnˈstrɒsəti], rzeczownik, znaczenie:
– coś bardzo dużego i bardzo brzydkiego, szczególnie budynek; np. a concrete monstrosity / betonowy moloch

Frankenstein monster (też: Frankenstein’s monster, Frankenstein) [wymowa: ˈfræŋkənstaɪn], rzeczownik, znaczenie:
– coś, co ktoś tworzy (lub wynajduje) i co wymyka się spod kontroli i staje się niebezpieczne, często też zabija swojego twórcę; np. In arming the dictator, the US was creating a Frankenstein / Uzbrajając dyktatora, USA tworzyły Frankensteina (coś, co kiedyś zagrozi USA, czy całemu światu)

the green-eyed monster [wymowa: ðə ˌɡriːn aɪd ˈmɒnstə(r)], rzeczownik, znaczenie:
– (potocznie) uosobienie zazdrości; np. Have you been driven mad by the green-eyed monster? // Czy zielonooki potwór / zazdrość doprowadziła cię do szaleństwa?

Strefa Zaciętego Kujona:

monstrous [wymowa: ˈmɒnstrəs], przymiotnik, znaczenie:
– szokujące i nie do zaakceptowania, ponieważ moralnie złe lub niesprawiedliwe; np. The Ukrainian people are victims of a monstrous act of war / Ukraińscy ludzie są ofiarami potwornego działania wojennego
– bardzo duże, gigantyczne; np. a monstrous wave / gigantyczna fala
– bardzo duże, brzydkie i przerażające; np. a monstrous creature / potworne stworzenie

 

Materiały źródłowe (słówka):

 

Obrazek jest pracą Gerda Altmanna z Pixabay.

Co to jest The Monster Raving Loony Party?

W 1990 roku na polskiej scenie politycznej pojawiła się nietypowa partia – Polska Partia Przyjaciół Piwa (w skrócie – PPPP). Członkowie tej organizacji głosili hasło: kto piwa nie pije, komu nie smakuje – ten albo warijat albo zwariuje!

W Wielkiej Brytanii odpowiednikiem PPPP będzie – The Monster Raving Loony Party. Przez lata ta organizacja zgłaszała zaskakujące postulaty – np. wpisać Potwora z Loch Ness na listę gatunków zagrożonych!

No w końcu nazwa zobowiązuje…

Monster

Monster oznacza – potwór. Ten wyraz ma taki sam zakres znaczeniowy, jak „polski” potwór, czyli: (1) – straszny, wyimaginowany stwór, (2) – ktoś bardzo zły, (3) – duże zwierzę oraz (4) – (humorystycznie) niegrzeczne dziecko.

Raving

Takie zespoły, jak Scooter, czy Dune tworzą muzykę rave. Rave to elektroniczna muzyka taneczna o szybkim tempie. Słowem „rave” nazwiemy też: imprezę, na której młodzi ludzie tańczą do muzyki elektronicznej i czasem też biorą nielegalne substancje. Uczestnicy takiego wydarzenia będą się specyficznie zachowywać, a głośna muzyka zmusi ich do krzyczenia do siebie.

Zapewne Was nie zdziwi, że czasownik „to rave” oznacza: (1) – mówić głośno i nielogicznie, zwykle z powodu bycia wytrąconym z równowagi lub bycia chorym albo (2) – coś bardzo mocno chwalić. Generalnie wyraz „rave” pochodzi od słów, które dawniej oznaczały – być szaleńcem. Dla mnie, która nie rozumie fenomenu muzyki rave, jest to całkowicie logiczne 😉

Loony

Loony” jest skróconą formą „lunatic”. Oba oznaczają „szaleniec”.

Party – czyli – grupa ludzi

Rzeczownik „party” ma wiele znaczeń. W dzisiejszym przykładzie oznacza oczywiście (1) – partię, czyli organizację polityczną, która łączy grupę ludzi mających te same idee i cele.

Jego pozostałe znaczenia to: (2) – impreza (okazja, kiedy spotyka się wiele osób w celu towarzyskim), (3) – wycieczka (grupa ludzi zwiedzająca jakieś miejsce) oraz (4) – strona (konfliktu lub umowy).

Jak przetłumaczyć The Monster Raving Loony Party na polski?

The Monster Raving Loony Party przetłumaczylibyśmy na: Partia Potwornie Wrzeszczących Wariatów (lub coś w ten deseń). I, jak widzicie na obrazku, który jest na górze tego wpisu, rzeczywiście członkowie tej partii to wariaci, bo na plakietce mamy „Vote Loony / Głosuj (na) Wariata”.

 

Strefa Kujona:

monster [wymowa: ˈmɒnstə(r)], rzeczownik, znaczenie:
– wyimaginowany, duży, niesamowity i przerażający stwór; potwór
– zwierzę (lub rzecz), które jest bardzo duże lub brzydkie
– okrutna i zła osoba
– (żartobliwie) dziecko, które źle się zachowuje

rave [wymowa: reɪv], czasownik, znaczenie:
– mówić/krzyczeć nielogicznie, niekontrolowanie, zwykle z powodu bycia wytrąconym z równowagi lub bycia chorym; nadawać na, bredzić, majaczyć, krzyczeć, wrzeszczeć
– (potocznie) coś bardzo mocno chwalić, zachwycać się czymś

rave [wymowa: reɪv], rzeczownik, znaczenie:
– (potocznie) wydarzenie, na którym młodzi ludzie tańczą do współczesnej muzyki elektronicznej i czasem też biorą nielegalne substancje

loony [wymowa: ˈluː.ni], rzeczownik, znaczenie:
– (potocznie) osoba, która jest szalona, głupia lub dziwna; dziwak, cudak, pomyleniec, szaleniec

loony [wymowa: ˈluː.ni], przymiotnik, znaczenie:
– (potocznie) szurnięty, pomylony, zbzikowany

party [wymowa: ˈpɑː.ti], rzeczownik, znaczenie:
– impreza, przyjęcie; np. birthday party / przyjęcie urodzinowe, hen party / wieczór panieński, party animal / osoba, która lubi imprezować; after-party / impreza po głównym wydarzeniu (np. rozdaniu nagród), party piece / coś, co lubisz robić na imprezach w celu zabawienia gości (np. naśladowanie znanych ludzi)
– organizacja polityczna, partia; np. the Labour Party / Partia Pracy
– grupa ludzi, która razem coś robi np. zwiedza miasto; np. a party of tourists / grupa turystów
– (oficjalnie) strona (konfliktu, umowy itp.)

party [wymowa: ˈpɑː.ti], czasownik, znaczenie:
– imprezować, brać udział w przyjęciu

 

Materiały źródłowe:


słówka

inne

 

Obrazek pochodzi z Wikipedii.