You have been cancelled – dodatek

Trochę o dwu bardzo użytecznych czasownikach złożonych: cancel on (somebody) i cancel out.

 

W filmach z wątkiem miłosnym możecie natknąć się na frazę: he/she cancelled on me.

A ja szukając jakiś przykładów, by tę frazę dobrze zrozumieć, natknęłam się na forum, na którym młody mężczyzna opowiadał tak: A few weeks ago me and a girl went out and had a great time together, since then we’ve kept in touch through texts and I asked her if she wanted to meet up again and she said yes. However, she cancelled on me and said she had a family arrangement that she couldn’t get out. (Ów mężczyzna nie wie, co ma robić – otóż kilka tygodni temu miał wyjście z dziewczyną. Świetnie się razem bawili. Potem utrzymywali kontakt smsowy, a następnie on ją zapytał, czy chce się ponownie spotkać. Kobieta odpowiedziała – tak. Jednakże później “she cancelled on him / wystawiła go do wiatru”, bo stwierdziła, że jednak nie może przyjść na tę randkę z powodu rodzinnych planów, których nie mogła odwołać.)

cancel on (somebody), znaczenie:
– (mowa potoczna) wystawić kogoś do wiatru, odwołać umówione spotkanie

 

Natknęłam się ostatnio na stary artykuł z „The Guardian”, w którym przytaczane są przewidywania na przyszłość brytyjskiego biologa – Jamesa Lovelocka. Twierdzi on, że w wyniku ocieplenia klimatu większość Europy stanie się pustynią, jednakże Wyspy Brytyjskie wciąż będą nadawały się do zamieszkiwania, ponieważ „global warming will be (…) cancelled out by a fall in temperature caused by the failure of the Gulf Stream / globalne ocieplenie będzie równoważone przez spadek temperatury spowodowany nieobecnością Golfsztromu (prąd morski niosący ciepłą wodę z Karaibów do Europy północnej)”.

Wśród różnych analiz, przewidywano także opcję wystąpienia epoki lodowcowej na Wyspach Brytyjskich – miała ona powstać w wyniku braku Golfsztromu (ten prąd ma zniknąć na skutek tego, że lód Arktyki się roztopi). Jednakże Lovelock i w tym wypadku jest optymistą – „that possibility is less likely because any such cooling effect will be cancelled out by global warming / taka ewentualność jest mniej prawdopodobna, ponieważ każdy taki oziębiający efekt (braku Gofsztromu) będzie niewelowany przez globalne ocieplenie”.

Można podsumować, że jakkolwiek nie pójdzie z tym klimatem, to Wielka Brytania jest w bardzo dobrym położeniu (przynajmniej teraz, teoretycznie).

cancel out, znaczenie:
– jeśli dwie (lub więcej) rzeczy się „cancel out” albo jedna z nich „cancel out” drugą (resztę), to one są tak samo istotne ale mają przeciwny efekt na sytuację, także sytuacja (stan rzeczy) się nie zmienia; redukować, znosić, równoważyć, eliminować, niwelować

A ww. artykuł można przeczytać tutaj.

 

Wróć do: You have been cancelled.