Przedziwne dzieje słowa “gay” – dodatek

Dawniej słowo gay oznaczało: radosny, wesoły. To znaczenie wciąż widzimy w wyrazach „gaiety” i „gaily”.

gaiety [wymowa: ˈɡeɪ.ə.ti], rzeczownik, znaczenie:
– (staromodnie) radość, wesołość, ekscytacja; np. The colourful flags added to the gaiety of the occasion / Kolorowe flagi dodawały wesołości wydarzeniu

gaily [wymowa: ˈɡeɪ.li], przysłówek, znaczenie:
– (staromodnie) wesoło, radośnie, beztrosko

He skips gaily around the recession-hit city, gives his last penny to a stranger, accepts a parking ticket without complaint, then jumps into his Passat, drives into a tunnel and, we are to assume, lives happily ever after. / On podskakuje beztrosko wokół dotkniętego recesją miasta, daje ostatni grosz (dokładnie pens) nieznajomemu, przyjmuje bez protestów mandat za (niewłaściwe) parkowanie, potem wskakuje do swojego Passata, wjeżdża w tunel i zakładamy, (że) żyje długo i szczęśliwie. (To jest opis reklamy Volkswagena Passata, którą można obejrzeć tutaj. Ma ona już ponad 10 lat, a wydaje się być tak aktualna obecnie.)
 

Natomiast bardzo popularne słowo naff pochodzi z gwary Polari.

naff [wymowa: næf], przymiotnik, znaczenie:
– (slang) niemodny, bez stylu; tandetny, obciachowy; np. Why white heels are no longer naff? / Dlaczego białe buty na obcasie już nie są tandetne?

Wróć do: Przedziwne dzieje słowa “gay”.