Czym zajmuje się period dignity officer?

W połowie sierpnia tego roku w Szkocji wszedł w życie nowy akt prawny – The Period Products Act. Wdrażeniem go w jednostkach samorządowych mają zająć się period dignity officers. Czym dokładnie zajmują się period dignity officers i jaki problem ma rozwiązać The Period Products Act?

Officer to – oficer?

Ostatnie słowo z nazwy stanowiska wydaje się znajome, bo w końcu „officer” to – oficer (stopień wojskowy). Tym słowem zwrócimy się także do policjanta; np. I am sober, officer / Jestem trzeźwy, panie władzo.

Angielski „officer” ma także dużo wspólnego z „office / biuro”, bo oznacza: urzędnik państwowy lub pracownik dużej organizacji.

Co oznacza słowo „period”?

Jeśli „period” skojarzył się Wam z „periodyk” (periodyk – czasopismo wydawane co jakiś czas), to jesteście na dobrym tropie. „Period” to: okres (czasu); np. Childhood is usually a very happy period / Dzieciństwo jest zwykle bardzo szczęśliwym czasem.

„Period” to po angielsku także: lekcja oraz miesiączka (okres), np. I have my period/I’m on my period // Mam okres.

Have some dignity!

„Dignity” chyba najtrudniej odgadnąć. Ten rzeczownik można sobie skojarzyć z dygnitarzem, czyli osobą piastującą wysokie stanowisko. Dygnitarz, tak sobie można wyobrazić, ma „dignity / powagę, godność, szacunek”.

A jeśli ktoś nie zachowuje się poważnie lub stosownie do sytuacji, to może usłyszeć upomnienie: Have some dignity! / Miejże trochę godności!

Period dignity officer – urzędnik czasowej godności?

Wprowadzona 15 sierpnia w życie ustawa pod nazwą „The Period Products Act”, ma zapewnić darmowy i powszechny dostęp do period products / środków higienicznych używanych w trakcie miesiączki. Ma ona pomóc osobom, które są w trudnej sytuacji finansowej i których nie stać na środki higieniczne. Stąd w toaletach w budynkach należących do samorządu są dziś dostępne darmowe podpaski lub tampony.

Dbaniem o wprowadzenie nowego prawa mają zająć się period dignity officers / urzędnicy (do spraw) godności (związanej z) miesiączką.

Na pierwszego period dignity officera w Szkocji wybrano… mężczyznę. Spotkało się to z falą krytyki, ponieważ rolą takiego urzędnika jest nie tylko logistyka, ale także szerzenie informacji nt. miesiączki i menopauzy. Wielu twierdzi, że widziałoby w roli period dignity officera raczej kogoś, kto ma osobiste doświadczenie z tymi problemami.

 

Strefa Kujona:

officer [wymowa: ˈɒfɪsə(r)], rzeczownik, znaczenie:
– oficer (stopień wojskowy); np. naval officer / oficer marynarki
– (też: police officer) policjant; np. police officer Rob Banks
– urzędnik państwowy lub pracownik dużej organizacji; np. customs officer / urzędnik urzędu celnego, celnik

period [wymowa: ˈpɪə.ri.əd], rzeczownik, znaczenie:
– okres, czas; np. Covid isolation period / okres izolacji covidowej
– lekcja (w szkole)
– okres (faza) w czyimś życiu lub okres w historii; np. Most teenagers go through a rebellious period / Większość nastolatków przechodzi okres buntu
– miesiączka, okres; np. period pains / bóle miesiączkowe; period products / środki higieniczne używane w czasie okresu (podpaski, tampony)

period, przymiotnik, znaczenie:
– ubrania, meble charakterystyczne dla jakiegoś okresu w historii; np. period dress / suknia z epoki

dignity [wymowa: ˈdɪɡ.nə.ti/], rzeczownik, znaczenie:
– powaga, godność (spokojny, poważny i opanowany sposób bycia, który wywołuje szacunek innych); np. Her Majesty The Queen has conducted herself with dignity and decorum throughout her reign / Jej Wysokość Królowa zachowywała się godnie i stosownie w czasie swoich rządów
– godność, szacunek, powaga (wartość, jaką ktoś posiada i która powoduje, że inni ludzie szanują tego kogoś i ten ktoś ma szacunek dla siebie); How could you wear something so indecent ? Have you no dignity? / Jak możesz mieć (na sobie) coś tak niestosownego? Nie masz żadnej powagi?

 

Materiały źródłowe:


słówka

inne

Męczy Cię może the green-eyed monster?

Zapewne każdy zna rzeczownik monster /potwór. To słowo może też funkcjonować jako przymiotnik (np. monster truck / gigantyczny samochód wykorzystywany do pokazów) oraz czasownik (np. he was monstered by the press // został zaszczuty przez prasę).

Concrete monstrosities in Warsaw

Bardzo podobnym słowem do “monster” będzie – monstrosity:

The city has quite literally risen from the ashes. This is probably the reason that Warsaw is not built around a historic market square like most of the European cities. But it is rather spread across a huge space encompassing the colorful old town, concrete monstrosities of the post-war communist era, and impressive glass skyscrapers of the modern downtown area. / Miasto właściwie dosłownie powstało z popiołów. To prawdopodobnie jest powód, dla którego Warszawa nie jest zbudowana wokół zabytkowego placu targowego, jak większość europejskich miast. Ale jest raczej rozpostarta na dużej przestrzeni obejmującej barwne Stare Miasto, betonowe molochy powojennej, komunistycznej epoki i imponujące, szklane wieżowce nowoczesnej strefy centrum (miasta).

Bardzo znane monsters

Jest wiele znanych potworów: Cookie monster (Ciasteczkowy potwór z Ulicy Sezamkowej), Loch Ness Monster (Potwór z jeziora Loch Ness w Szkocji), czy Frankenstein monster. Tego ostatniego potwora możemy użyć też w formie przenośni; np.

As we build AI, we have to continually ask ourselves whether we are building a partner that will help enhance our lives, or a Frankenstein’s monster / Podczas gdy budujemy AI (artificial inteligence / sztuczną inteligencję), powinniśmy ciągle zadawać sobie pytanie, czy my budujemy partnera, który pomoże poprawić nasze życie, czy potwora Frankensteina (coś, co kiedyś wymknie się nam spod kontroli i nam zaszkodzi).

Może właśnie teraz męczy Cię the green-eyed monster?

Nikt z nas nie wierzy już w potwory mieszkające pod łóżkiem, ale od czasu do czasu męczy nas zielonooki potwór:

Studies have supported the idea that Facebook seems to bring out the green eyed monster, arguing that it exposes people to ambiguous information about their partner to which they wouldn’t otherwise have had access / Badania potwierdzają pogląd, że Facebook wydaje się wydobywać zazdrość, dowodząc, że on naraża ludzi na dwuznaczne informacje o ich partnerze, do których oni w innym przypadku nie mieliby dostępu.

The green-eyed monster, jako uosobienie zazdrości, ma swoje źródło w dramacie „Otello” Wiliama Szekspira.

 

Strefa Kujona:

O rzeczowniku monster pisałam tutaj.

monster [wymowa: ˈmɒn.stə(r)], czasownik, znaczenie:
– (potocznie) bardzo mocno kogoś krytykować lub bardzo źle kogoś traktować; np. he was monstered by the media / został ostro skrytykowany przez media

monster [wymowa: ˈmɒn.stə(r)], przymiotnik, znaczenie:
– (potocznie) gigantyczny, wielki

monster truck [wymowa: ˌmɒnstə ˈtrʌk], rzeczownik, znaczenie:
– bardzo duży samochód z wysokim zawieszeniem i wielkimi kołami, wykorzystywany do pokazów i wyścigów; tutaj można zobaczyć, jak monster truck wygląda

monstrosity [wymowa: mɒnˈstrɒsəti], rzeczownik, znaczenie:
– coś bardzo dużego i bardzo brzydkiego, szczególnie budynek; np. a concrete monstrosity / betonowy moloch

Frankenstein monster (też: Frankenstein’s monster, Frankenstein) [wymowa: ˈfræŋkənstaɪn], rzeczownik, znaczenie:
– coś, co ktoś tworzy (lub wynajduje) i co wymyka się spod kontroli i staje się niebezpieczne, często też zabija swojego twórcę; np. In arming the dictator, the US was creating a Frankenstein / Uzbrajając dyktatora, USA tworzyły Frankensteina (coś, co kiedyś zagrozi USA, czy całemu światu)

the green-eyed monster [wymowa: ðə ˌɡriːn aɪd ˈmɒnstə(r)], rzeczownik, znaczenie:
– (potocznie) uosobienie zazdrości; np. Have you been driven mad by the green-eyed monster? // Czy zielonooki potwór / zazdrość doprowadziła cię do szaleństwa?

Strefa Zaciętego Kujona:

monstrous [wymowa: ˈmɒnstrəs], przymiotnik, znaczenie:
– szokujące i nie do zaakceptowania, ponieważ moralnie złe lub niesprawiedliwe; np. The Ukrainian people are victims of a monstrous act of war / Ukraińscy ludzie są ofiarami potwornego działania wojennego
– bardzo duże, gigantyczne; np. a monstrous wave / gigantyczna fala
– bardzo duże, brzydkie i przerażające; np. a monstrous creature / potworne stworzenie

 

Materiały źródłowe (słówka):

 

Obrazek jest pracą Gerda Altmanna z Pixabay.

Co to jest The Monster Raving Loony Party?

W 1990 roku na polskiej scenie politycznej pojawiła się nietypowa partia – Polska Partia Przyjaciół Piwa (w skrócie – PPPP). Członkowie tej organizacji głosili hasło: kto piwa nie pije, komu nie smakuje – ten albo warijat albo zwariuje!

W Wielkiej Brytanii odpowiednikiem PPPP będzie – The Monster Raving Loony Party. Przez lata ta organizacja zgłaszała zaskakujące postulaty – np. wpisać Potwora z Loch Ness na listę gatunków zagrożonych!

No w końcu nazwa zobowiązuje…

Monster

Monster oznacza – potwór. Ten wyraz ma taki sam zakres znaczeniowy, jak „polski” potwór, czyli: (1) – straszny, wyimaginowany stwór, (2) – ktoś bardzo zły, (3) – duże zwierzę oraz (4) – (humorystycznie) niegrzeczne dziecko.

Raving

Takie zespoły, jak Scooter, czy Dune tworzą muzykę rave. Rave to elektroniczna muzyka taneczna o szybkim tempie. Słowem „rave” nazwiemy też: imprezę, na której młodzi ludzie tańczą do muzyki elektronicznej i czasem też biorą nielegalne substancje. Uczestnicy takiego wydarzenia będą się specyficznie zachowywać, a głośna muzyka zmusi ich do krzyczenia do siebie.

Zapewne Was nie zdziwi, że czasownik „to rave” oznacza: (1) – mówić głośno i nielogicznie, zwykle z powodu bycia wytrąconym z równowagi lub bycia chorym albo (2) – coś bardzo mocno chwalić. Generalnie wyraz „rave” pochodzi od słów, które dawniej oznaczały – być szaleńcem. Dla mnie, która nie rozumie fenomenu muzyki rave, jest to całkowicie logiczne 😉

Loony

Loony” jest skróconą formą „lunatic”. Oba oznaczają „szaleniec”.

Party – czyli – grupa ludzi

Rzeczownik „party” ma wiele znaczeń. W dzisiejszym przykładzie oznacza oczywiście (1) – partię, czyli organizację polityczną, która łączy grupę ludzi mających te same idee i cele.

Jego pozostałe znaczenia to: (2) – impreza (okazja, kiedy spotyka się wiele osób w celu towarzyskim), (3) – wycieczka (grupa ludzi zwiedzająca jakieś miejsce) oraz (4) – strona (konfliktu lub umowy).

Jak przetłumaczyć The Monster Raving Loony Party na polski?

The Monster Raving Loony Party przetłumaczylibyśmy na: Partia Potwornie Wrzeszczących Wariatów (lub coś w ten deseń). I, jak widzicie na obrazku, który jest na górze tego wpisu, rzeczywiście członkowie tej partii to wariaci, bo na plakietce mamy „Vote Loony / Głosuj (na) Wariata”.

 

Strefa Kujona:

monster [wymowa: ˈmɒnstə(r)], rzeczownik, znaczenie:
– wyimaginowany, duży, niesamowity i przerażający stwór; potwór
– zwierzę (lub rzecz), które jest bardzo duże lub brzydkie
– okrutna i zła osoba
– (żartobliwie) dziecko, które źle się zachowuje

rave [wymowa: reɪv], czasownik, znaczenie:
– mówić/krzyczeć nielogicznie, niekontrolowanie, zwykle z powodu bycia wytrąconym z równowagi lub bycia chorym; nadawać na, bredzić, majaczyć, krzyczeć, wrzeszczeć
– (potocznie) coś bardzo mocno chwalić, zachwycać się czymś

rave [wymowa: reɪv], rzeczownik, znaczenie:
– (potocznie) wydarzenie, na którym młodzi ludzie tańczą do współczesnej muzyki elektronicznej i czasem też biorą nielegalne substancje

loony [wymowa: ˈluː.ni], rzeczownik, znaczenie:
– (potocznie) osoba, która jest szalona, głupia lub dziwna; dziwak, cudak, pomyleniec, szaleniec

loony [wymowa: ˈluː.ni], przymiotnik, znaczenie:
– (potocznie) szurnięty, pomylony, zbzikowany

party [wymowa: ˈpɑː.ti], rzeczownik, znaczenie:
– impreza, przyjęcie; np. birthday party / przyjęcie urodzinowe, hen party / wieczór panieński, party animal / osoba, która lubi imprezować; after-party / impreza po głównym wydarzeniu (np. rozdaniu nagród), party piece / coś, co lubisz robić na imprezach w celu zabawienia gości (np. naśladowanie znanych ludzi)
– organizacja polityczna, partia; np. the Labour Party / Partia Pracy
– grupa ludzi, która razem coś robi np. zwiedza miasto; np. a party of tourists / grupa turystów
– (oficjalnie) strona (konfliktu, umowy itp.)

party [wymowa: ˈpɑː.ti], czasownik, znaczenie:
– imprezować, brać udział w przyjęciu

 

Materiały źródłowe:


słówka

inne

 

Obrazek pochodzi z Wikipedii.

O jakich junkie i jakich addict wypada mówić w Szkocji?

Szkocja zmaga się z problemem narkotykowym. Z roku na rok coraz więcej osób umiera tam z powodu przedawkowania. Dramatyczny wzrost śmiertelności widać zwłaszcza w ciągu ostatnich 9 lat. Obecnie Szkocja zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem liczby zgonów z powodu przedawkowania narkotyków (w stosunku do liczby mieszkańców).

Powody rozrastania się tego problemu upatruje się w braku modernizacji i niedofinansowywaniu leczenia. Wg rządzących częściowo za wzrost opowiada też to, że osoby uzależnione nie szukają pomocy. Mierzą się one z odrzuceniem społecznym i ukrywają swój nałóg. Stąd w grudniu tamtego roku w Szkocji ruszyła kampania społeczna mająca za cel pokazanie, że uzależnienie jest rodzajem stanu chorobowego, a nie świadectwem charakteru danej osoby.

Kampania społeczna zalecała, by „alcoholic / alkoholik”, „junkie” i „addict” wycofać z użycia. (Na to miejsce proponuje zaś: person with problematic substance use / osoba z problematycznym używaniem substancji, person with harmful alcohol use / osoba ze szkodliwym używaniem alkoholu oraz person with problematic drug use / osoba z problematycznym używaniem narkotyków. Mam wielki problem ze zgrabnym przetłumaczeniem tych określeń, może macie jakieś lepsze pomysły? Albo gdzieś są dostępne oficjalne tłumaczenia tych nazw?)

Jak to było z junkie?

Wikipedia podaje, że dawniej „junkies”, by zdobyć pieniądze na narkotyki, zbierali i sprzedawali złom na junkyard / złomowisku (jest to amerykański angielski, w brytyjskim angielskim powiemy – scrapyard; scrap / (m.in.) złom; yard / plac, podwórze). Czyli „junkie / ćpun” na samym początku był zbieraczem złomu.

„Addict” ma jakieś „addiction”

Addict” ma szersze znaczenie – oznacza: uzależniony; np. drug addict / narkoman; gambling addict / hazardzista; computer addict / uzależniony od komputera. „Addiction” przetłumaczymy na – uzależnienie; np. alcohol addiction / uzależnienie od alkoholu, sex addiction / uzależnienie od seksu.

Silny „junkie” i zdrowy „addict”

Aktora Toma Cruise’a często określa się mianem adrenaline junkie. Cruise kocha kręcić niebezpieczne sceny do tego stopnia, że: he sometimes can’t stop a big smile from coming across his face. It appears that even Cruise must be reminded to maintain a fear-struck expression when hanging onto a building thousands of feet in the air / on czasami nie umie powstrzymać pojawienia się wielkiego uśmiechu na twarzy. Wygląda, że nawet Cruise musi być upominany, by zachowywać przerażony wyraz [twarzy], kiedy wisi na budynku tysiące stóp [miara długości] w powietrzu. „Adrenaline junkie” przetłumaczymy na: amator silnych wrażeń.

Junkie” i „addict” przełożymy na – miłośnik, fanatyk, entuzjasta; np. coffee addict / (wielki) miłośnik kawy, health food junkie / fanatyk zdrowej żywności, gym junkie / entuzjasta siłowni. Użycie tych słów w tym lżejszym, humorystycznym znaczeniu jest PC / politycznie poprawne w Szkocji.

„Addicted”, „addicting” i „addictive”

Muszę się Wam do czegoś przyznać: I am addicted to coffee / Jestem uzależniona od kawy. No bo przecież kawa jest uzależniająca // coffee is addicting / addictive? Wydaje się, że są dwa przymiotniki, które oznaczają „uzależniający/a/e”. Jak znalazłam na forach, a potem poszperałam w prasie, to choć „addicting” wydaje się nam naturalniejszy, to jednak „addictive” jest tym właściwym wyborem; także poprawnie będzie: Coffee is addictive.

W niektórych miejscach wspomniano, że „addicting” dopiero wchodzi do użycia (jako przymiotnik) i jest alternatywą dla „addictive”. W tych słownikach, które ja zwykle używam, w ogóle nie ma przymiotnika „addicting”, a „Urban Dictionary” wręcz twierdzi, że jeśli ktoś mówi „addicting” zamiast „addictive”, to jest „moron / debilem” (to bardzo specyficzny słownik).

Także stosujmy tylko przymiotnik addictive.

 

Strefa Kujona:


junkie (też: junky) [wymowa: ˈdʒʌŋki], rzeczownik, znaczenie:
– (potocznie, pejoratywnie) narkoman/ka, ćpun/ka
– (potocznie) ktoś, kto chce robić coś (lub mieć coś) cały czas; uzależniony od (czegoś), fanatyk, entuzjasta, miłośnik

addict [wymowa: ˈædɪkt], rzeczownik, znaczenie:
– uzależniony/a; osoba, która nie może przestać robić czegoś (lub stosować czegoś), szczególnie jeśli jest to coś szkodliwego; np. heroin addict / uzależniony od heroiny; gambling addict / uzależniony od hazardu
– (humorystycznie) fanatyk, entuzjasta, miłośnik; ktoś, kto coś bardzo lubi; “uzależniony” np. chocolate addict / fanatyk czekolady

addiction [wymowa: əˈdɪkʃən], rzeczownik, znaczenie:
– uzależnienie, nałóg
– silna potrzeba robienia czegoś lub posiadania czegoś

addicted [wymowa: əˈdɪktɪd], przymiotnik, znaczenie:
– uzależniony (od czegoś); nie będący w stanie przestać używać czegoś lub coś robić, zwłaszcza jeśli jest to coś szkodliwego
– będący fanatykiem, miłośnikiem (czegoś)

addictive [wymowa: əˈdɪktɪv], przymiotnik, znaczenie:
– (o substancji, aktywności) uzależniający
– (o czyimś charakterze) łatwo popadający w uzależnienie; addictive personality / osobowość nałogowca

 

Materiały źródłowe:

słówka

inne

 

Zdjęcie wykonał Reuben Teo.

Junk shop, second-hand shop i charity shop

Od czasu, kiedy mam czytnik książek sprawdzam sobie zastosowanie wyrazów, o których piszę. Słowo „junk” znalazłam w dwu książkach. W pierwszej, a jest to kryminał, jest ono w określeniu „junk food” – w sumie mnie to nie zdziwiło, bo książka opowiada o ambitnej policjantce, która rozwiązuje zawiłą sprawę i nie ma na nic czasu. Stąd jej głównym źródłem kalorii są ww. junk foody.

Drugie określenie z tym słowem wypatrzyłam w drugiej części Harrego Pottera:

(…)in a tiny junk shop full of broken wands, wonky brass scales and old cloaks covered in potion stains they found Percy [Weasley], deeply immersed in a small and deeply boring book called Prefects Who Gained Power. / … w malutkim junk shopie pełnym połamanych różdżek, krzywych wag z mosiądzu i starych szat pokrytych plamami z eliksirów oni znaleźli Percy’iego głęboko pochłoniętego małą i bardzo nudną książką zwaną “Prefekci (= dyżurni, najstarsi uczniowie), którzy zdobyli władzę.”

Co Mugole mogą kupić w junk shop’ach?

Właśnie się dowiedzieliśmy, co w junk shopie mogą kupić czarodzieje i czarodziejki. Natomiast „junk shop” dla Niemagicznych słowniki definiują tak: sklep, który skupuje i sprzedaje meble oraz inne przedmioty po niskich cenach. Wikipedia dodaje jeszcze, że większość asortymentu takiego sklepu stanowią rzeczy używane. Jeśli weźmiemy pod uwagę definicję „junk”, to możemy przypuszczać, że w „junk shop” kupimy rzeczy badziewne, niskiej jakości, ale które „być może jeszcze można opylić i zarobić na nich trochę grosza”.

Problemy Weasleyów z pieniędzmi

Rodzina Weasleyów, z którą bardzo zżył się Harry Potter, ciągle boryka się z brakiem pieniędzy. Pan Weasley pracuje w Ministerstwie Magii i jest jedynym żywicielem rodziny. Jego pensja ledwo starcza na utrzymanie licznej gromadki dzieci. Ciężko jest zwłaszcza na początku roku szkolnego, kiedy każde z pociech potrzebuje nowej wyprawki. Ta część książek o Harrym wspomina, że do szkoły szykuje się ostatnia latorośl rodziny – jedyna córka Weasley’ów – Ginny:

’Well, we’ll manage,’ said Mrs Weasley, but she looked worried. ‘I expect we’ll be able to pick up a lot of Ginny’s things second-hand.’ / – Cóż, damy radę – powiedziała pani Weasley, jednak wyglądała na zmartwioną. – Spodziewam się (że) będziemy w stanie nazbierać mnóstwo rzeczy Ginny z drugiej ręki.

Przymiotnik „second-hand” przetłumaczymy na: używany (np. second-hand shop / sklep z używanymi rzeczami; second-hand car / używany samochód) oraz z drugiej ręki (np. second-hand information / informacja z drugiej ręki).

Charity shop

The Queen has done more for charity than any other monarch in history / Królowa zrobiła więcej dla działaności dobroczynnej, niż jakikolwiek inny monarcha w historii. Aktywność rojalsów bardzo często polega na wspieraniu organizacji charytatywnych. O samej Królowej mówi się, że: the Queen is patron to 510 charities in Britain, including Cancer Research UK, the British Red Cross and Barnado’s / Królowa jest patronką 510 organizacji charytatywnych w Brytanii, włączając w nie: Cancer Research UK, British Red Cross i Bernardo’s.

Powiem Wam szczerze, że ja tutaj nie spotkałam się ani z junk shops, ani z second-hand shops, natomiast widziałam i kupowałam w wielu „charity shops”. „Charity shop” to sklep, którego zyski są przeznaczane na jakichś cel charytatywny, taki sklep ma w swoim asortymentcie głównie rzeczy używane – i te 3 „charities” wspierane przez Królową także mają sieć swoich sklepów na Wyspach. Także jeśli chcecie wesprzeć badania nad rakiem, to odwiedźcie Cancer Research UK charity shop, jeśli działania brytyjskiego Czerwonego Krzyża to – British Red Cross charity shop, a jeśli chcecie wesprzeć dzieci z biednych środowisk, to – Bernardo’s charity shop.

„Charity” zrozumiemy też jako „jałużna, zapomoga”. To znaczenie spotkamy bardzo często w takim oto zdaniu: I don’t need your charity // Nie potrzebuję twojej jałmużny / Nie potrzebuję twojej litości / Nie potrzebuję żebyś się nade mną litował/ła.

DODATEK
Rzeczy używane można kupić w junk shop, second-hand shop i charity shop, a także na „flea market” i na bardzo popularnym w UK – car boot sale. A czym jest „flea market” i „car boot” dowiesz się stąd.

 

Strefa Kujona:

junk shop [wymowa: ˈdʒʌŋk ʃɒp], rzeczownik, znaczenie:
– sklep, który skupuje i sprzedaje meble oraz inne przedmioty po niskich cenach
Więcej o słowie „junk” tutaj.

second hand [wymowa: ˈsek.ənd ˌhænd], rzeczownik, znaczenie:
– wskazówka sekundowa (w zegarze)

second-hand (też: secondhand), przymiotnik, znaczenie:
– używany (o odzieży), z drugiej ręki (o meblach, samochodach); second-hand shop / ciuchland
– z drugiej ręki, od kogoś, nie bezpośrednio (np. o informacji, doświadczeniu)

second hand, przysłówek, znaczenie:
– z drugiej ręki np. get / buy something second hand // dostać coś / kupić z drugiej ręki
– z drugiej ręki np. usłyszeć coś, dowiedzieć się
– pośrednio doświadczyć, przeżyć poprzez słuchanie czyiś doświadczeń; (z The Guardian) “Daniel Gilbert, a psychology professor at Harvard, has said that there are only two types of learning: firsthand and secondhand. When we only learn from the experience of others, this is often insufficient to drive action and behavior change. Our minds are designed (…) to take shortcuts to conserve our mental energy. These shortcuts often lead to poor decisions, both for society and the companies we work in.” / Daniel Gilbert professor psychologii na Harvardzie powiedział, że istnieją tylko dwa sposoby uczenia się: poprzez własne doświadczenie [tak ja bym tu przetłumaczyła „firsthand”] i poprzez czyjeś doświadczenie [a tak bym przetłumaczyła „secondhand”]. Kiedy uczymy się tylko z doświadczenia innych, to często jest niewystarczające by spowodować działanie i zmianę zachowania. Nasze umysły są zaprojektowane by iść na skróty aby oszczędzać naszą energię umysłową [byśmy nie dywagowali nad czymś zbyt długo]. Te skróty często prowadzą do kiepskich decyzji zarówno dla społeczeństwa, jak i firm, gdzie pracujemy.

second-hand smoke, rzeczownik, znaczenie:
– dym papierosowy, jaki produkują osoby palące wokół nas; stąd mamy: passive smoking / palenie bierne

charity [wymowa: ˈtʃærəti], rzeczownik, znaczenie:
– organizacja charytatywna (organizacja wspierająca finansowo i materialnie chore, biedne, pokrzywdzone lub bezdomne osoby)
– działalność dobroczynna/charytatywna, cele dobroczynne/charytatywne
– jałmużna, zapomoga (wsparcie finansowe i materialne dla chorych, biednych itp. ludzi)
– (oficjalnie) życzliwość, współczucie (okazywane innym)

charity shop, rzeczownik, znaczenie:
– sklep, którego zyski idą na cele organizacji charytatywnej; taki sklep sprzedaje rzeczy używane (datki od lokalnej społeczności) i rzeczy nowe (ja tam zawsze kupuję np. kartki świąteczne)

 

Materiały źródłowe (słówka):

 

Zdjęcie wykonał Oliver Hale, a można je znaleźć na portalu Unsplash.