Country of origin, farming country i country road – jak to przetłumaczyć?

1. Najbardziej znane znaczenie

Rzeczownik „country” najczęściej powiążemy z tłumaczeniem – państwo; np. European countries / państwa europejskie; third world countries / państwa Trzeciego Świata; country of origin / kraj pochodzenia; czy – home country / ojczyzna.

Usłyszymy go w pytaniach typu:

– What country are you from? / Z jakiego państwa pochodzisz?

– What is your home country? / Co jest twoją ojczyzną?

– What is your country of origin? // Jakie jest twoje państwo pochodzenia?/Skąd pochodzisz?

2. Wariacja pierwszego znaczenia

Jeśli przyjmiemy za definicję państwa „zorganizowaną politycznie społeczność zamieszkującą określone terytorium, mającą swój rząd i swoje prawa”; to możemy wziąć za jedno z przełożeń słowa “country” – wyraz “naród”.

I w poniższych przykładach widać, że tak też można tłumaczyć to słowo:

– They have the support of most of the country. / Mają poparcie (wśród) większości narodu.

– The rich benefited from the reforms, not the country as a whole. / Bogaci zyskali na reformach, (ale) nie naród jako całość.

– The whole country is depending on you. / Cały naród polega na tobie.

– The whole country celebrated the signing of the peace treaty. / Cały naród świętował podpisanie traktatu pokojowego.

3. I kolejna wariacja…

Pewnie zauważyliście, że „country” we wszystkich podanych wyżej przykładach, można przełożyć na – kraj. Jednak ja celowo starałam się pomijać to słowo.

„Państwo”, jak podaje „Słownik Języka Polskiego”, jest pojęciem politycznym, natomiast wyraz “kraj” ma jeszcze takie znaczenie: obszar wyodrębniający się ze względu na jakieś cechy.

Przykład:

– This part of Africa is rich farming country. // Ta część Afryki jest bogatym obszarem/krajem rolniczym.

4. Muzyka country

„Country” to także styl muzyki z południa Stanów Zjednoczonych. Jedną z piosenek country, jakie ja bardzo lubię, jest „Take Me Home, Country Roads”  Johna Denvera. W refrenie tego starego utworu mamy (można go posłuchać tutaj):

Country Roads, take me home / Country drogi, zabierzcie mnie do domu

To the place I belong / Do miejsca, gdzie należę

West Virginia, mountain momma / Zachodniej Wirginii górzystej mamusi

Take me home, country roads / Zabierzcie mnie do domu, country drogi

I jak teraz to „country” przetłumaczyć? Bo wyraźnie nie wiąże się to słowo ani z „państwem”, ani „narodem”, ani „krajem”. Ani też z muzyką country!

5. Gdzie szukać dróg country?

W Słowniku Etymologicznym mamy podane, że od XIII wieku słowo „country” zaczęło oznaczać: obszar otaczający obwarowane miasto. Wynika z tego, że „country” to teren niezamieszkały lub mało zamieszkały. I tak właśnie dzisiejsze słowniki podają ostatnie znaczenie tego wyrazu: rejony poza miastami i miasteczkami, gdzie są pola, lasy, gospodarstwa rolne itp.

Przykłady:

– I live in the country. / Mieszkam na wsi.

– We spent a pleasant day in the country. / Spędziliśmy miły dzień na wsi.

– He lives out in the country somewhere. / Mieszka gdzieś poza miastem.

– Country life isn’t always as peaceful as city-dwellers think. / Wiejskie życie nie jest zawsze tak spokojne, jak sądzą mieszkańcy miast.

– It’s often quicker to travel across country and avoid the major roads completely. // Często jest szybciej podróżować przez tereny wiejskie i całkowicie unikać głównych dróg.

A taka podróż przez obszary niezamieszkałe oznacza czasem jazdę country road, czyli wiejską/polną drogą.

 

Strefa Kujona:

country [wymowa: ˈkʌntri], rzeczownik, znaczenie:

1 – państwo, kraj; np. European countries / państwa europejskie; developing countries / państwa rozwijające się; a foreign country // zagranica/obce państwo (inne państwo niż to, z którego się pochodzi);

2 – the country – naród (jako całość), wszyscy ludzie mieszkający w danym państwie; naród, kraj; np. They have the support of most of the country / Mają poparcie (wśród) większości narodu; The rich benefited from the reforms, not the country as a whole // Bogaci zyskali na reformach, (ale) nie naród/kraj jako całość; The whole country is depending on you // Cały naród/kraj polega na tobie; The whole country celebrated the signing of the peace treaty // Cały naród/kraj świętował podpisanie traktatu pokojowego;

3 – (często poprzedzony przymiotnikiem) obszar, szczególnie z pewnymi charakterystycznymi cechami lub odpowiedni dla jakiegoś celu, lub powiązany z jakąś osobą (ludźmi); obszar, region, kraj, kraina; np. This part of Africa is rich farming country // Ta część Afryki jest bogatym obszarem/krajem/krainą rolniczym; superb walking country / doskonałe rejony dla spacerów; Explore Thomas Hardy country / Zwiedź kraj Thomasa Hardy’iego; The town is surrounded by miles and miles of open country / Miasteczko jest otoczone milami otwartych przestrzeni;

4 – styl muzyki wywodzący się z południa USA;

5 – the country – rejony poza miastami i miasteczkami, gdzie są pola, lasy, gospodarstwa rolne itp.; rejony/obszary wiejskie, wieś, “poza miastem”; np. I live in the country / Mieszkam na wsi; We spent a pleasant day in the country / Spędziliśmy miły dzień na wsi; He lives out in the country somewhere / Mieszka gdzieś poza miastem; Would you prefer to live in the country instead of a town? / Wolałbyś żyć na wsi zamiast w miasteczku?; Country life isn’t always as peaceful as city-dwellers think / Wiejskie życie nie jest zawsze tak spokojne, jak sądzą mieszkańcy miast; It’s often quicker to travel across country and avoid the major roads completely // Często jest szybciej podróżować przez tereny wiejskie i i całkowicie unikać głównych dróg

 

Materiały źródłowe:


słówka

inne

 

Zdjęcie wykonał Ivan Calderon.