You have been cancelled

Jeśli przeglądacie brytyjską prasę, to z pewnością natknęliście się już kiedyś na informację, że ktoś został „cancelled”. Co dzieje się z takim delikwentem i na czym polega całe to zjawisko?

Czasownik „to cancel” jest bardzo popularny i kojarzymy go choćby z okien komunikacji systemu Windows – „Cancel” odpowiada naszemu „Anuluj”. Thousands of flights have been cancelled due to the pandemic / Tysiące lotów zostało odwołanych z powodu pandemii. Użyjemy tego słowa, gdy mówimy o anulacji rzeczy zaplanowanych wcześniej (np. koncertu / a concert, spotkania / a meeting, ślubu / a wedding).

„Cancel” możemy też rozumieć jako: zakończyć jakąś umowę, jakieś porozumienie; np. to cancel a reservation / odwołać rezerwację, an order / (anulować) zamówienie, a magazine subscription / (zakończyć) subskrypcję czasopisma.

If your bank card gets lost or stolen, you need to cancel it as quickly as possible / Jeśli twoja karta bankowa zostanie zgubiona lub ukradziona, potrzebujesz ją zastrzec tak szybko, jak to tylko możliwe. Tutaj rozumiemy ten czasownik jako: unieważnić jakiś dokument. Można „cancel” a cheque / (anulować) czek, a stamp / (ostemplować) znaczek, a driving licence / (unieważnić) prawo jazdy.

Natomiast jeśli ktoś „has been cancelled / został unieważniony” to oznacza to, że został usunięty z kręgów towarzyskich (wiele osób się od niego/jej odcięło) i zawodowych (czasem taka osoba traci nawet pracę) z powodu powiedzenia lub zrobienia czegoś, co wielu uważa za złe. Często są to opinie lub działania uznane za homofobiczne lub rasistowskie. Fenomen ów dotyka także znane osoby i skutkuje tym, że anuluje się je z życia publicznego i podważa ich przeszłe dokonania. Zjawisko to zdarza się tak często, że mówi się wręcz o pewnym sposobie zachowania, pewnej kulturze anulacji – cancel culture.

Słowo „culture” ma bardzo podobny zakres znaczeniowy do naszego słowa „kultura”, czyli możemy mówić o kulturze danego kraju (np. The Queen plays an important role in British culture / Królowa pełni ważną rolę w brytyjskiej kulturze), sztuce, literaturze itd. (np. pop culture// popkultura / kultura popularna, masowa), a nawet „bacterial culture / kulturze bakterii”. Jednak „culture” nie przełożymy na „dobre wychowanie”. (O kimś dobrze wychowanym, miłym, uprzejmym powiemy, że jest: well brought up, polite lub kind.)

DODATEK
Co stanie się z Wielką Brytanią, kiedy ociepli się klimat – czy jest coś, co „will cancel out” ten wzrost temperatury? Jeśli chcesz się dowiedzieć, co oznacza „cancel out” i „cancel on (somebody)”, zapraszam tutaj.

 

Strefa Kujona:

cancel [wymowa: ˈkænsəl], czasownik, znaczenie:
– anulować instalację programu komputerowego lub zmianę ustawień w programie komputerowym
– odwołać coś, co zostało (oficjalnie) zaplanowane np. a job interview / rozmowę o pracę
– anulować rezerwację, zamówienie, dług, subskrypcję (czyli zakończyć jakąś umowę, jakieś porozumienie); np. How to cancel Amazon Prime / Jak anulować (subskrypcję) Amazon Prime
– unieważnić dokument np. czek, kartę bankową (potwierdzić oficjalnie, że dokument (karta) nie może być używany albo że jest nieważny); anulować, skasować np. bilet, znaczek (zaznaczyć go perforacją lub pieczątką, że więcej nie może być używany)
– (mowa potoczna) forma ostracyzmu – usunięcia z kręgów towarzyskich i zawodowych kogoś, kto powiedział, bądź zrobił, coś obraźliwego, bądź nietolerancyjnego
– zdecydować, że kolejne odcinki (jakiegoś) programu już się nie pojawią (nie zostaną wyprodukowane czy wyemitowane); np. TV show was cancelled after just two episodes / Przerwano produkcję (anulowano) program telewizyjny po zaledwie dwu odcinkach
– anulować / uchylić wyrok sądu

culture [wymowa: ˈkʌltʃə(r)], rzeczownik, znaczenie:
– kultura (społeczeństwo rozpatrywane ze względu na jego dorobek materialny i umysłowy); np. American culture / kultura amerykańska
– sztuka, muzyka, literatura (materialna i umysłowa działalność społeczeństw oraz jej wytwory)
– charakterystyczne przekonania i postawy (dla jakiejś grupy ludzi, bądź dla jakiejś organizacji) np. consumer culture / kultura konsumencka
– sztuczna hodowla komórek, tkanek lub mikroorganizmów
– odmiana rośliny uprawianej na danym terenie w celach użytkowych

cancel culture [wymowa: ˈkænsl kʌltʃə(r)], rzeczownik, znaczenie:
– (pejoratywnie) zwyczaj wykluczania osób z kręgów towarzyskich lub zawodowych, za powiedzenie lub zrobienie czegoś, co inni uważają za obraźliwe, złe, szkodliwe; cancel culture dotyka też ludzi znanych i wpływowych, często ma związek z tym, że wyrazili oni poglądy homofobiczne lub rasistowskie

 

Materiały źródłowe (słówka):