Franking machine – co tworzy? – franki? Franków? czy jeszcze coś innego?

Imię Frank, pewnie to nikogo nie zdziwi, pochodzi od nazwy plemiona Franków. Utworzyli oni królestwo na terenach Cesarstwa Rzymskiego. Z niego wywodzi się dzisiejsza Francja. Frankowie byli wolnymi ludźmi – i stąd „Frank” oznaczał: wolny. Od tego słowa pochodzi przymiotnik „frank”, który przetłumaczymy na: prawdomówny, szczery, bezpośredni (czasem do tego stopnia, że kogoś to może zniesmaczyć albo urazić). Taki ktoś jest w pewnym sensie wolny – w końcu stać go na mówienie tego, co myśli.

„Bycie frankiem”

I teraz możemy sobie wyobrazić takiego bezpośredniego Franka / frank Frank. Więc Frank mówi to, co myśl: Frank speaks frankly / Frank mówi prosto z mostu. Jak to bywa z bezpośredniością – nie zawsze „being frank / bycie szczerym” jest dobrze odbierane. Stąd uważa się, że jeśli ktoś mówiąc do nas użyje słowa „frank / szczery” lub „frankly / szczerze” to powinniśmy się przygotować na to, że możemy usłyszeć coś, co nam może się nie spodobać (Let me be frank – You look old with your new haircut / Powól mi być szczerym – wyglądasz staro z tym nowym ścięciem włosów) albo coś, co powinniśmy trzymać w tajemnicy (To be frank with you, I don’t really like Hector / Żeby być z tobą szczerym, nie za bardzo lubię Hectora.).

„Bycie frankiem odnośnie (czegoś)” i „bycie frankiem z (kimś)”

Ktoś z Waszych brytyjskich znajomych może się poskarżyć na tego Franka i powiedzieć np. tak: He was frank about my new haircut. He said that I now look old / On był szczery odnośnie mojego nowego ścięcia. Powiedział, że teraz wyglądam staro. No a Hectorowi ktoś może donieść, że: Yesterday Frank was frank with me. We spoke about you and he said he didn’t like you / Wczoraj Frank był ze mną szczery. Gadaliśmy o tobie i on powiedział, że ciebie nie lubi. [Czyli „bycie frankiem” z małej litery oznacza bycie: szczerym, bezpośrednim (czasem aż za bardzo).]

Maszyna frankująca

Gdyby nasz Franek pracował w biurze i jego zadaniem byłoby przygotowywanie dużych ilości listów do wysłania, to raczej nie musiałby on ich kupować (a potem kleić) w ilościach hurtowych, tylko miałby do pomocy franking machine. Franking machine wszystkie listy oznacza jako: franked letters – mają one wybitą pieczątkę zamiast znaczka. Listy z taką pieczątką są „wolne”, w sensie – już nieobarczone kosztami. Franking machines zwykle znajdują się w dużych zakładach pracy.

DODATEK
„Frankly” to jeden z ulubionych przysłówków Donalda Trumpa, a co sądzi były prezydent USA nt. politycznej poprawności, dowiecie się stąd.

 

Strefa Kujona:

frank [wymowa: fræŋk], przymiotnik, znaczenie:
– szczery, prawdomówny, bezpośredni (czasem do tego stopnia, że to może być dziwne/niespotykane/nietypowe albo do tego stopnia, że inni czują się nieswojo); frank discussion // szczera/otwarta dyskusja; frank advice / szczera rada

Przydatne konstrukcje i zwroty z tym słowem:

  • to be frank about (sth) – być szczery w sprawie (jeśli się tyczy) (czegoś)
  • to be frank with (sb) – być szczerym z (kimś), powiedzieć komuś prawdę
  • Let me be frank – Pozwól mi być szczerym
  • To be frank – Żeby być prawdomównym

frankly [wymowa: ˈfræŋ.kli], przysłówek, znaczenie:
– szczerze, bezpośrednio, bez ogródek, otwarcie (mimo że komuś taka szczerość może się nie spodobać); „tak szczerze mówiąc”, „tak prawdę mówiąc”, „żeby powiedzieć prawdę”

frank, czasownik, znaczenie:
-postawić pieczątkę na kopercie, żeby pokazać, że koszt znaczka został już pokryty (czyli nabita pieczątka spełnia funkcję przyklejonego znaczka); frankować (list)

 

Materiały źródłowe (słówka):

 

Zdjęcie przedstawia „franked letter”. Pochodzi ze strony Franking Machine EXPERTS.